Kérdések, 13. fejezet
Szerkezet-meghatározás


1. (4 pont) Egészítsük ki a következõ mondatokat:

a) Az etil-benzol 13C NMR spektruma ____ különbözõ abszorpciót tartalmazb) A C8 vegyület 230 nm-es abszorpciós csúccsal az UV-spektrumban valószínûleg:
etil-benzol
2,4-oktadién
2,4,6-oktatriénc) Az 1-oktin és a ciklooktán könnyen megkülönböztethetõk IR-spektrumuk alapján, mert csak az 1-oktin mutat a ____ cm-1 és ____ cm-1 tartományban karakterisztikus abszorpciót.d) A karbonilcsoport ( C=O ) jelenléte könnyen kimutatható az infravörös spektrumban ____ cm-1-nél és a 13C NMR spektrumban ____ ppm-nél.


 Vissza