Válaszok, 13. fejezet
Szerkezet-meghatározás


1. (4 pont) Egészítsük ki a következõ mondatotkat:

a) Az etil-benzol 13C NMR spektruma __6__ különbözõ abszorpciót tartalmaz

(Az etilcsoport két és a benzolgyûrû négy különbözõ szénatomja)b) A C8 vegyület 230 nm-es abszorpciós csúccsal az UV-spektrumban valószínûleg:
etil-benzol
*** 2,4-oktadién ***
2,4,6-oktatrién

(A diének abszorbeálnak 220 nm környékén, a benzolszármazékok és a triének 260 nm körül.)c) Az 1-oktin és a ciklooktán könnyen megkülönböztethetõk IR -pektrumuk alapján, mert csak az 1-oktin mutat a __3300__ cm-1 és __2200__ cm-1 tartományban karakterisztikus abszorpciót.

(az sp-hibrid szén karakterisztikus C-H rezgése, valamint a C-C hármas kötés rezgése)d) A karbonilcsoport ( C=O ) jelenléte könnyen kimutatható az infravörös spektrumban __1700__ cm-1-nél és a 13C NMR spektrumban __200__ ppm-nél.

(a karbonilcsoport karakterisztikus jelei)


 Vissza