Kérdések, 16. fejezet - Lipidek és nukleinsavak1. (3 pont) Írjuk fel az olajsavból kapható monoglicerid szerkezetét, melyben az észter a glicerin 1-es szénatomjához kapcsolódik; adjuk meg a IUPAC-nevét. Milyen reakció játszódik le, ha a vegyületet hidrogénezzük?
2. (3 pont) Rajzoljuk fel a hidrogénkötést az A-T bázispárban. Elképzelhetõ egy másik kötés is, ez az 5-tagú gyûrû N-jével alakul ki a 6-tagú helyett. Rajzoljuk fel ezt a lehetõséget.
3. (4 pont) Azonosítsuk azt a bázisszekvenciát, mely a TrpMetGly tripeptidet kódolja. A stop kodont is adjuk hozzá. Milyen lenne a bázisszekvenciája:
a) az eredeti DNS-nek

b) a komplementer DNS-nek, amelyrõl az m-RNS készül

c) az m-RNS-nek

d) a t-RNS-nek
 Vissza