Válaszok, 16. fejezet - Lipidek és nukleinsavak1. (3 pont) Írjuk fel az olajsavból kapható monoglicerid szerkezetét, melyben az észter a glicerin 1-es szénatomjához kapcsolódik; adjuk meg a IUPAC-nevét. Milyen reakció játszódik le, ha a vegyületet hidrogénezzük?

2,3-dihidroxi-propil-(Z)-9-oktadekanoát
 
 2. (3 pont) Rajzoljuk fel a hidrogénkötést az A-T bázispárban. Elképzelhetõ egy másik kötés is, ez az 5-tagú gyûrû N-jével alakul ki a 6-tagú helyett. Rajzoljuk fel ezt a lehetõséget.

Másik T-A bázispárosodás Normál A-T bázispárosodásNéha mindkét H-kötés létrejön, amikor a DNS tripla hélix szerkezetû.3. (4 pont) Azonosítsuk azt a bázisszekvenciát, mely a TrpMetGly tripeptidet kódolja. A stop kodont is adjuk hozzá. Milyen lenne a bázis szekvenciája:
a) az eredeti DNS-nek

(5') TGG ATG GGG TAA (3')
(a három dõlt betû helyére elképzelhetõ más megoldás is)

b) a komplementer DNS-nek, amelyrõl az m-RNS készül

(3') ACC TAC CCC ATT (5')

c) az m-RNS-nek

(5') UGG AUG GGG UAA (3')

d) a t-RNS-nek

az antikodonok:
Trp: (3')ACC(5')
Met: (3')UAC(5')
Gly: (3')CCC(5')
stop: (3')AUU(5')
 Vissza