Jövõnk a Naprendszerben
A Magyar Asztronautikai Társaság és a Magyar Ûrkutatásért Alapítvány diákpályázatának nyertesei

Hazánk ugyan nem tartozik az ûrnagyhatalmak közé, de eredményeinket ismerik és elismerik világszerte.  Mivel csúcstechnológiáról és modern tudományos eredményekrõl van szó, a Magyar Asztronautikai Társaság (MANT)  kiemelten fontos feladatának tartja az érdeklõdõ fiatalok összefogását, a tehetségek gondozását, hiszen õk jelenthetik a jövõ magyar ûrkutatóit.

Ezért indították el 1992-ben diákpályázatukat, mely akkor még az amerikai Planetary Society-vel közös akció volt. Azóta azonban minden évben saját esszépályázatot hirdetnek ûrkutatási témában. Elõször csak középiskolások versenyezhettek, késõbb a nagy érdeklõdésre való tekintettel az általános iskolák felsõ tagozatosai is beküldhették dolgozataikat.

Az idei pályázat „Jövõnk a Naprendszerben” címmel zajlott. A pályamunkák elbírálásakor kiemelten értékelték az egyéni  megfogalmazásokat, leginkább azokat, amelyekben az ifjú szerzõ saját szavaival meséli el a jövõ terveit, hogyan fogja az ember birtokba venni a Naprendszert, hogyan telepszik majd meg egyes égitesteken. Értékesek voltak azok a munkák is, amelyekben a bolygókutatás technikai lehetõségeirõl, fejlõdésérõl esett szó. 57 általános és 54 középiskolás pályázat érkezett, nem kis munkát adva a 3-3 fõs zsûrinek. A legtöbb pályázó fantáziáját a Mars-kutatás ragadta meg. Ez nem meglepõ, hiszen viszonylag sok magyar nyelvû információ áll rendelkezésre a vörös bolygóról és közelmúltbeli eredmények, hazai vonatkozású események is ebbe az irányba terelték sokak gondolkodását.

Népszerû volt a Hold, szinte az összes bolygót és azok nagyobb holdjait is „felkeresték” a pályázók. Írtak a Napról, a világóceán és a világûr kapcsolatáról, sõt egy különleges utazásról is egy féreglyukon keresztül. Szóba került a tudomány és az irodalom kapcsolata is a 2001. Ûrodisszeia elemzésével  kapcsolatban.
Az általános iskolás kategóriában ismét megmutatkozott a megfelelõ szakirodalom hiánya, hiszen 4-5 hazai könyvet tudtak csak felsorolni, ám sok internet-hivatkozás volt megjelölve forrásként. A gyerekek érdeklõdése és lelkesedése viszont szinte minden mûbõl kiérzõdött. A középiskolások kategóriájában észrevehetõ, hogy évrõl évre emelkedik a színvonal. Több pályázó kért tanácsot neves hazai szakemberektõl.

Nem árt tudatosítani, hogy a pályázaton induló fiatalok dolgozataikban nem „csak” általánosságban a jövõrõl írtak, hanem saját jövõjükrõl vagy legalábbis egy olyan jövõrõl, amelynek megvalósításában maguk is részt szeretnének venni.

Eredményhirdetés

A „Jövõnk a Naprendszerben” címû pályázat eredményhirdetésére 2001. május 26-án került sor az Országos Meteorológiai Szolgálat Központjában.

A középiskolás kategóriát Giber Kristóf nyerte. 17 éves, a Városmajori Gimnáziumba jár Budapesten. Dolgozatának címe: Vasbaktériumok tenyésztése a Marson. Második lett Csengeri Tímea. 17 éves, a Németh
László Gimnáziumba jár Budapesten. Dolgozatának címe: Élet a végtelen ûrben – a Földön és máshol.
Õk egy hetet tölthetnek Huntsville-ben, a NASA nemzetközi ûrtáborában.

Az általános iskolások kategóriájában Hegedûs Gábor Zoltán lett az elsõ. 14 éves, Sajókeresztúron lakik, iskolája  a Fényi Gyula Miskolci Jezsuita Gimnázium. Dolgozatának címe: Jövõnk a Naprendszerben.
Mellettük több helyezett és különdíjas is van.

Minden pályázó részt vehet a magyar ifjúsági ûrtáborban, melyet  a tehetségek gondozása érdekében 1994 óta rendeznek meg. 2001-ben már a VIII. Magyar Ifjúsági Ûrtáborra kerül sor, ezúttal Debrecenben, augusztus 13 és 18 között.Középiskolásoknak