Egyszerû reakciók modellezése

SN2 szubsztitúció E2 elimináció Diels–Alder cikloaddíció
Az animációt a jobb egérgombra kattintva, az Animation/Start menüpont
kiválasztásával indíthatjuk el, ha az egérmutató a modellen van.

Forrás: http://www.chem.purdue.edu/courses/chm116/anim/sn2.html és http://pubpages.unh.edu/~rpj/


Vissza