BALLÓ MÁTYÁS
(1844-1930)


Balló Mátyás Liptószentmiklóson született 1844. november 30-án. Vegyészeti tanulmányait a bécsi egyetemen és a zürichi mûegyetemen végezte. Hazatérve egy ideig a mûegyetemen volt tanársegéd, majd 1871-ben a pesti belvárosi fõreáliskolában lett a kémia tanára. Ilyen minõségben Pest városa számára is rendszeresen végzett hatósági vegyvizsgálatokat. Amikor 1884-ben a fõváros megszervezte Vegyészeti és Élelmiszervizsgáló Intézetét, ennek elsõ igazgatójává nevezték ki. Tulajdonképpen õ szervezte meg ezt a mai napig eredményesen mûködõ intézetet s azt 1910-ig, nyugalomba vonulásig vezette. 1880-tól kezdve tagja volt a Magyar Tudományos Akadémiának. 1930. szeptember 27-én hunyt el Budapesten.

Analitikai munkássága a legjelentõsebb. Természeti kincseink feltárásában és vizsgálatában végzett nagy munkát. A legelsõ magyar középiskolai kémiai tankönyvnek õ volt a szerzõje.


Vissza a tartalomjegyzékhez