BALLÓ RUDOLF
(1884-1969)


Balló Rudolf 1884. április 24-én született az Arad megyei Borosjenõn. Az elemi és állami fõreál iskolát Aradon végezte. Tanulmányait 1902-ben a budapesti Tudományegyetemen folytatta. Egyetemi évei alatt rendszeresen hallgatta a Mûegyetemen Wartha Vince és Pfeifer Ignác elõadásait, és tõlük kapta azt a kémiai technológiai szemléletet, amely egész életútját és munkásságát meghatározta. 1906-ban kitûnõ eredménnyel tette le a tanári szakvizsgáját és „summa cum laude” minõsítéssel szerezte meg vegyészdoktori oklevelét. Közben a Tudományegyetem II. sz. Kémiai Intézetében vezette Lengyel Béla megbízásából a tanárjelöltek és a gyógyszerész hallgatók gyakorlatait 1906-ig, és ezzel párhuzamosan az intézeti külön laboratóriumban folytatta a kutatásait 1904-1919-ig. Kutató munkája során a dolomit és szilikát ásványok keletkezési feltételeit vizsgálta, részben a Magyarhoni Földtani Intézet támogatásával, részben ösztöndíjjal a bécsi Tudományegyetem ásványtani intézetében.

Tudományos és oktatói munkája mellett jelentõs társadalmi tevékenységet is folytatott. 1917-ig a Magyar Chemiai Folyóirat szerkesztõje. A húszas évek elején Isola Mûvek Rt. néven vegyi üzemet alapított, ahol elõször gyártottak és dolgoztak fel Magyarországon mûanyagot. Több szabadalma volt, így fékpofa és fékbetétek (1935), csapágyak és csapágyperselyek (1942) mûanyagból történt elõállítására.

Oktatott a Tudományegyetemen, szervezte a mûanyagipari kutatást, szabványosítást. A MKE-ben megszervezte a Mûanyag-, Gumi- és Lakkipari Szakosztályt, amelynek elnöke volt. 1952-ben megbízták a Budapesti Mûszaki Egyetemen a Mûanyag- és Gumiipari Tanszék megszervezésével. A tanszék oktató és kutató munkáját az egyetemi reformot jóval megelõzve korszerû alapokra építette fel. A tanszék adminisztratív vezetésétõl 1960-ban vált meg, de nyugdíjba vonulása után is mindvégig a kutatómunka aktív irányítója maradt.

Munkássága elismeréseként 1952-ben a kémiai tudományok kandidátusává, 1959-ben a kémiai tudományok doktorává nyilvánították.

1969. november 6-án hunyt el Budapesten.


Vissza a tartalomjegyzékhez