BORN IGNÁC
(1742-1791)


Born Ignác 1742. december 28-án született Gyulafehérváron. Elõször Nagyszebenben, majd Bécsben és Prágában tanult jogot, majd késõbb fordult a természettudományok felé. 1770-tõl kezdve már a császári bányahivatalban dolgozott, ennek késõbb vezetõje is lett. Õ szervezte meg a bécsi Természettudományi Múzeumot, amelynek laboratóriumában maga is sokat dolgozott.

Utasításai alapján 1786-ban Selmecbányán létesítették az elsõ európai modern foncsorozó (amalgámozó) üzemet az arany-, ezüst- és rézércek gazdaságos kinyerésére. Ez a ma is alkalmazott eljárás a maga idejében olyan jelentõs volt, hogy a világ minden tájáról, még Amerikából is összesereglettek a vegyészek, hogy azt megismerjék. Ezt az 1786-os selmecbányai összejövetelt tarthatjuk a világ elsõ vegyészkongresszusának. Jelentõs része volt abban, hogy az új Lavoisier-féle kémiai nézetek hazánkban elterjedhettek. 1791. július 24-én hunyt el.


Vissza a tartalomjegyzékhez Báldi T., Papp G., Weiszburg T.: Mozart "geológus" barátai
Heltai István: Lovag Born Ignác
Horváth Zoltán: Mozart, Jacquin, Born