CHOLNOKY LÁSZLÓ
(1899-1967)


Cholnoky László 1899. május 29-án született Ozorán. Egyetemi tanulmányait a budapesti Tudományegyetemen végezte, ahol Winkler Lajos tanítványaként 1924-ben gyógyszerészdoktori diplomát szerzett. Pályáját a Pécsre helyezett (volt pozsonyi) Erzsébet Tudományegyetem orvosi-vegytan tanszékén kezdte. Zechmeister László professzor mellett tanársegéd, majd adjunktus és intézeti tanár lett (1924-1940). Közben tanulmányúton volt Grazban, ahol Fritz Pregl professzornál elsajátította a szerves anyagok mikroanalitikai módszereit. Visszatérve a pécsi tudományegyetemen megszerezte a vegyészdoktori diplomát is (1934), és 1934-ben magántanárrá habilitálták. 1940-tôl helyettesként, 1946-tól rendkívüli egyetemi tanárkánt, 1948-tól kinevezett egyetemi tanárként haláláig vezette a pécsi tudományegyetem kémia tanszékét. 1961-tôl 1964-ig az egyetem rektora volt. 1967. június 12-én hunyt el.

Cholnoky a karotinoidokat tanulmányozta, amelyek abban az idôben a vitaminkutatás miatt váltak fontossá. Zechmeister Lászlóval együtt számos új, általuk izolált karotinoid festék szerkezetét állapították meg. Munkájuk során felélesztették az oszlopkromatográfiás módszert, amelyet M. Sz. Cvet fedezett fel a század elején, de alkalmazására addig nem került sor. Az oszlopkromatográfiát hatékony szerves kémiai elválasztó eljárássá fejlesztették. Módszerüket Die chromatographische Adsorptionsmethode. Grundlagen, Methodik, Anwendungen címû könyvükben publikálták. A munka, amely 1937-ben és 1938-ban jelent meg Bécsben, a szakterület elsô nagy sikerû monográfiája volt.

Cholnoky késôbbi kutatásai is elsôsorban az A-vitaminhoz, a karotinoidokhoz kapcsolódtak; e témában 75 dolgozata jelent meg. 1952-ben a kémiai tudományok doktora lett, 1959-ben Kossuth-díjjal tüntették ki. A Magyar Tudományos Akadémia 1960-ban levelezô tagnak választotta, székfogalalójában is a karotinoidok szerkezetérôl, biogenezisérôl és funkciójáról tartott elôadást.

Móra László


Vissza a tartalomjegyzékhez