FREUND MIHÁLY
(1889-1984)


Freund Mihály 1889. május 25-én Budapesten született. Vegyészmérnöki oklevelét 1911-ben, mûszaki doktori címét 1913-ban szerezte meg a budapesti Mûszaki Egyetemen. 1946-ban mûegyetemi magántanári, 1950-tõl rendkívüli, ill. c. egyetemi tanári kinevezést nyert. A Magyar Tudományos Akadémia 1948-ban levelezõ, 1955-ben rendes tagjává választotta.

Egyetemi tanulmányai után 1911-12-ben Carl Engler professzornál, a kõolajtudomány világhírû megalapítójánál dolgozott Karlsruhéban, majd 1914-1924 között a Magyar Petróleumipar Rt.-nál dolgozott mint vegyész, rövidesen mint üzemvezetõ. 1924-tõl mint önálló szakértõ-tanácsadó mérnök mûködött a kõolaj- és szénfeldolgozóipar több ágában. Ennek során 1933-ban a csepeli Acél- és Fémmûvekben vezette be elõször az olajtüzelést a kohászatban. Világviszonylatban is elsõként vetette fel 1934-ben a cseppfolyósított földgáz szállítását, ami ma közismerten nagy szerepet játszik, fõleg a tengeri földgázszállításnál.

Kiemelkedõ mûszaki eredménye a Magyar Ásványolaj és Földgázkísérleti Intézet (MÁFKI) 1948-as létesítése. Az intézet kezdetben Budapesten, a Mûszaki Egyetemen mûködött, amíg központja és korszerû laboratóriumai 1952-ben Veszprémben fel nem épültek. A késõbb létesített péti Üzemkísérleti telep és a budapesti Gázkísérleti Állomás nagyban hozzájárult a kutatás eredményeinek ipari megvalósításához.

Freund Mihály 21 éven át vezette az általa alapított intézetet és munkássága összefonódott az itt felnevelkedett fiatal gárda mûködésével, eredményeivel. A közös munka egyik kezdeti sikere a nagylengyeli kõolaj korszerû feldolgozására kidolgozott technológia volt, amely a hazai bitumenipar megalapítását tette lehetõvé. A MÁFKI gázolajból kiinduló mosószergyártási eljárása alapján 1952-ben létesült az elsõ petrolkémiai üzem Magyarországon. A metán parciális oxidációjára, valamint az oxo-szintézis kidolgozására irányuló eljárások világszínvonalú eredmények voltak.

Freund Mihály akadémikus munkásságáért számos kitüntetésben részesült, így elnyerte a Kossuth-díjat, a Magyar Kémikusok Egyesületet Wartha Vince emlékérmét. Freund Mihály 96. életévében, 1984. június 12-én Budapesten halt meg.


Vissza a tartalomjegyzékhez