HATVANI ISTVÁN
(1718-1786)


Hatvani István Rimaszombaton született 1718-ban, elszegényedett köznemesi családból. Szülõvárosában, majd Debrecenben tanult, végül a svájci Bázel egyetemén szerzett rövid idõ alatt teológiai és orvosi doktorátust (1747-1748).

A debreceni kollégium meghívta professzorául, elõzõleg azonban a kor szokása szerint nagyobb tanulmányutat tett, különösen Leiden egyetemén tanult sokat a modern természettudományból. 1748-ban foglalta el a debreceni professzorságot, filozófiát matematikát és fizikát adott elõ, ez utóbbi keretében 1750-tõl kezdve rendszeresen kémiát is oktatott magas színvonalon, elõadási kísérletei szerezték számára az ördöngösség hírét.

Korának hazai orvosaihoz hasonlóan õ is sokat foglalkozott kémiai analitikai kérdésekkel, a nagyváradi melegvizek és a Debrecen körüli sókivirágzásnak vegyelemzésérõl Bécsben könyvet adott ki (1777). Sokoldalú tudományos és pedagógusi munkássága nevét a korabeli mûvelõdésügy legnagyobbjai közé emelte. 1786. november 16-án halt meg.


Vissza a tartalomjegyzékhez