KABAY JÁNOS
(1896-1936)


Kabay János 1896. december 27-én született Büdszentmihályon. 1915-ben a mûegyetem Vegyészmérnöki Karára iratkozott be, de tanulmányai elvégzésében megakadályozta a világháború. Katonának vonult be, majd a háború után bátyja hajdúnánási gyógyszertárában gyakornokoskodott.

1920-ban gyógyszerészetre iratkozott be és 1923-ban gyógyszerész oklevelet nyert. A Gyógynövénykísérleti Állomáson vállalt állást. A morfiumot mindezideig ópiumból állították elõ. Fáradságos kísérletek után sikerült egy megfelelõ eljárást találnia, melyre 1925-ben nyújtotta be elsõ szabadalmát, melyet sok már követett e területen.

1927-ben alapította igen csekély tõkével az Alkaloida Vegyészeti Gyárat Büdszentmihályon. Gyára sokáig súlyos anyagi nehézségekkel küzdött, gyakran az összeomlás elõtt állt. Az anyagiak elõteremtése állandó problémákat, gondokat okozott, ám ezek ellenére Kabay szívósan folytatta kutatásait. Jobb módszert keresett. A zöld mákból való elõállításnak sok hátránya volt. Sikerült végre módszert kidolgozni a száraz, csépelt mákból történõ gyártásra is. Ekkor már az állam is felismerte Kabay felfedezéseinek nemzetgazdasági jelentõségét és némi támogatást nyújtott a morfium elõállítási kísérleteihez.

A harmincas évek elején az Alkaloida gyár már el tudta látni az ország szükségletét, csakhamar exportra is termelt. Kutatásait azonban Kabay most sem szüntette meg, a hozamot akarta növelni még jobb módszerrel. A gyár felvirágzását nem érhette meg. 1936. január 29-én hunyt el.


Vissza a tartalomjegyzékhez