KEREKES FERENC
(1799-1850)


Kerekes Ferenc az Arad megyei Erdõhegyen született 1799-ben. A debreceni kollégiumban töltött diákévek után pár évig külföldön tanult. Itt érte egykori iskolájának meghívása az 1819-ben létesített kémiai és technológiai tanszékre. Õ tanított felsõfokon elõször magyarul.

Még tanulmányútja alkalmával 1819-ben, Berlinben a kémiai elem fogalomról könyvet adott ki, ebben kizárólagosan elméleti megfontolások alapján megállapította, hogy minden elemben közös felépítõ elemeket (elemi részecskéket) kell feltételeznünk. Könyve alapján állítólag a pétervári egyetemre is hívták, de õ hazajött. Itthon azonban még egy laboratórium berendezésére sem kapott segítséget. Két kisebb tudományos dolgozata született debreceni kémiai tanársága alatt, ezek is spekuláción alapultak. Rövidesen belefáradt a laboratóriumért folyó harcba és a kémiai tanszékét a matematikával cserélte fel. A tudományos akadémia levelezõ tagjává választotta.

Mint nevelõ és mint a matematika oktatója szerzett érdemeket munkásságával. 1850. július 29-én Balatonfüreden halt meg.


Vissza a tartalomjegyzékhez