KERESZTES MÁTYÁS
(1910-1973)


Keresztes Mátyás Budapesten született 1910. október 14-én. Egyetemi tanulmányait a budapesti Mûegyetem Vegyészmérnöki Karán folytatta, ahol 1936-ban nyert vegyészmérnöki oklevelet.

A Péti Nitrogénmûvek Kutató Laboratóriumában vállalt állást, itt az ásványolajok hidrogénezése volt elsõ kutatási területe. 17 évet töltött a Péti Nitrogénmûveknél, mint laboratóriumi fõmérnök, mûszaki tanácsos, majd mint a gyár mûszaki igazgatója. 1945 után nagy részt vállalt a gyár újjáépítésében.

1952-tõl Kazincbarcikán a Borsodi Vegyi Kombinát építésén tevékenykedett, mint a beruházások mûszaki vezetõje. A gyár üzembe helyezését mint a Borsodi Vegyi Kombinát fõmérnöke irányította, majd a Tiszai Vegyi Kombinát építésének és üzembe helyezésének is vezetõje volt. Az 1963-ban megalakult Vegyipari Tröszt vezérigazgatóhelyetteseként, majd 1968-tól a Magyar Vegyipari Egyesület elnökhelyetteseként irányította e szervek beruházási tevékenységét.

Mûszaki ismereteit a korszak valamennyi beruházása hasznosította. Ki kell emelni ezek közül a Borsodi Vegyi Kombinát speciális oxidációs üzeme hazai tervek alapján megvalósított sikeres beruházását.

Munkája során kétszer kapott Munka Érdemrendet, egyszer a Szocialista Munkáért Érdemrendet, kétszer kapta meg az ország legjobb vegyészmérnöke címet. Az MTA Minõsítõ Bizottsága egész életmunkásságának elismeréseként 1957-ben a kémiai tudományok kandidátusa címmel tüntette ki. 1955-ben megjelent könyve, a Nitrogénipar (Mûszaki Kiadó, Bp.) a nitrogén mûtrágyagyártás egyik legteljesebb összefoglalása.

1973. március 5-én halt meg Budapesten.


Vissza a tartalomjegyzékhez