KOSUTÁNY TAMÁS
(1848-1915)

Kosutány Tamás Nyírlugason született 1848. március 7-én. A keszthelyi akadémián, majd a hallei egyetemen tanult. 1871-ben a magyaróvári gazdasági akadémián lett segédtanár, majd tanár, s ugyanott a Vegykísérleti Állomás vezetõje. 1903-ban az Országos Kémiai Intézet vezetõjévé nevezték ki Budapesten. A Magyar Tudományos Akadémia 1894-ben tagjává választotta. 1915. január 19-én hunyt el Budapesten.

A mûtrágyázás egyik hazai úttörõje és szorgalmazója, továbbá hatásos propagátora volt. A liszt kémiájának nemzetközileg elismert tudósa. A lisztvizsgálat terén különösen jelentõsek érdemei. Foglalkozott borkémiával is. Számos sikeres könyv szerzõje. 
Vissza a tartalomjegyzékhez Kosutány Tamás: A szén körútja a természetben
A borról és az erjedésrôl