LOCZKA JÓZSEF
(1855-1912)


Loczka József ásványkémikus Németprónán született 1855. március 14-én. A budapesti tudományegyetemen kémiát, matematikát és fizikát hallgatott. Tanári oklevelének megszerzése után Bécsben tanult tovább.

1882-tõl haláláig a Magyar Nemzeti Múzeumban dolgozott mint vegyész. A hazai és külföldi ásványokon kívül Krenner József Sándor által felfedezett számos új ásványt és sok régészeti tárgyat is megelemzett. Több analitikai módszert tökéletesített és ásványok kémiai szerkezetének megállapításával is foglalkozott. Doelter bécsi egyetemi tanár Handbuch der Mineralchemie címû könyvének munkatársa volt. Tanulmányai a Földtani Közlönyben jelentek meg.

Budapesten hunyt el 1912. március 8-án.


Vissza a tartalomjegyzékhez