MÜLLER FERENC JÓZSEF
(1742 -1825)


Müller Ferenc 1742. október 4-én született Poysdorfban jómódú szász családból. Bécsben tanult bölcsészetet és jogot. 1763-tól 1768-ig Selmecbányán tanult. Oklevele birtokában 1770-ben Temesváron a bánáti bányaügyek rendezõ bizottságának tagja lett. 1778-ban pedig az összes erdélyi bánya igazgatásával bízták meg. 1802-ben az egész birodalom bányászatának legfõbb irányítója lett. 1818-ban vonult nyugalomba. 1825. október 17-én halt meg Bécsben.

Erdélyi mûködése alatt megoldotta a rejtélyes érc (metallum problematicum) titkát, bebizonyította, hogy egyes erdélyi arany- és ezüstércek azért kohósíthatók nehezen, mert egy új, addig ismeretlen elem van bennük. Felfedezését Klaproth berlini vegyész megerõsítette, õ nevezte el az új elemet tellúrnak.

A maga korában különlegesen nagy értékû ásványgyûjteményét az õ tervei alapján felállított kolozsvári "kémiai-metallurgiai iskola" vette meg és használta.


Vissza a tartalomjegyzékhez