PLANK JENÕ
(1890-1974)


Plank Jenô 1890. augusztus 9-én született Pozsonyban. 1908-1912-ig a József Mûegyetem Vegyészmérnöki Karán tanult. Oklevele megszerzése után rövid ideig a magyaróvári Növénytermelési Kísérleti Intézetben dolgozott. Késõbb visszatért a Mûegyetemre, ahol kezdetben tanársegédként, majd adjunktusként Ilosvay Lajos mellett az Általános Kémia tanszéken dolgozott. 1919-tõl a Kémiai Technológiai, 1921-1928 között az Elektrokémiai tanszéken tevékenykedett. 1928-ban rk. tanári címet nyert. 1930-ban visszatért az Általános Kémia tanszékre, amelyet attól kezdve, az akkor már erõsen bete- geskedõ Ilosvay mellett õ vezetett. Ilosvay elhunyta után 1936-tól 1949-ig a tanszék vezetõ professzora volt.

A fõváros 1944-45. évi ostroma végén a kémiai tanszék szinte romokban hevert. Az újjáépítés gyors megszervezésével, igen áldozatos és kitartó tevékenységével segítette az oktatás beindítását. Tanszéke jelentõs oktatási feladatokat látott el. A vegyészmérnökök képzése mellett ugyanis e tanszék feladata volt az összes többi mérnökhallgató, így a gépészmérnökök, kultúrmérnökök és építészmérnökök kémiai tanítása is. E feladatokat két évtizeden át nagy felkészültséggel és kiváló pedagógiai érzékkel látta el.

Oktatói elfoglaltsága mellett jelentõs tudományos tevékenységet fejtett ki. Hazai viszonylatban úttörõ volt a gázvizsgálat, gázelemzés terén végzett munkássága, foglalkozott gázok belsõ súrlódásának meghatározásával, speciális gázpipetták kifejlesztésével. Analitikai kutatásai során figyelme a mikro- és csepp-módszerekre irányult. A hidrogén-peroxid kimutatására, a cérium, az arany és a cink meghatározására is dolgozott ki eljárásokat. Alapkutatásai során korróziós kérdésekkel is foglalkozott. 1921 és 1943 között ellátta a Magyar Chemiai Folyóirat szerkesztõi teendõit is.

Plank professzor 1949-ben nyugdíjba vonult és 1974. november 11-én Budapesten hunyt el.


Vissza a tartalomjegyzékhez