PROSZT JÁNOS
(1892-1968)


Proszt János 1892. február 6-án született Budapesten. Tanulmányait a budapesti egyetem bölcsészkarán végezte. Németországi tanulmányút és az elsõ világháborús fronton töltött évei után Buchböck Gusztáv mellett lett tanársegéd az egyetem III. sz. Kémiai Intézetében. 1924-ben a soproni Bánya- és Erdõmérnöki Fõiskola kémia professzorává nevezték ki. 1948-ban a Budapesti Mûegyetem Szervetlen Kémiai Tanszékének vezetését vette át. 1953-ban a szilikonok területén elért eredményeiért Kossuth-díjjal tüntették ki. 1956-ban a Magyar Tudományos Akadémia levelezõ tagjává választották, 1963-ban nyugalomba vonult. 1868. július 6-án hunyt el.

Tudományos munkássága igen sokrétû volt. Elsõsorban azonban a fizikai kémia területén mûködött. Vizsgálta az elektrokinetikus potenciállal kapcsolatos jelenségeket és fontos eredményeket ért el binér rendszerek egyensúlyának vizsgálata terén. Úttörõje volt a hazai polarográfiai kutatásnak. A kémia történetét is alkotóan gazdagította, különösen a XVIII. századbeli selmecbányai eredmények feltárásával.


Vissza a tartalomjegyzékhez