RICHTER GEDEON
(1872-1944)


Richter Gedeon 1872. szeptember 23-án született a Heves megyei Ecséden. Õ volt a modern hazai gyógyszeripar megteremtõje. Századunk elején az elsõk között ismerte fel hazánkban, hogy a gyógyszertári gyógyszerkészítés ideje lejárt, és csak a nagyüzemi gyógyszergyártásnak van jövõje.

Középiskolai tanulmányait Gyöngyösön végezte, gyógyszerész oklevelét 1895-ben a budapesti Tudományegyetemen szerezte meg kitûnõ minõsítéssel. 1897-ben külföldre utazott és több nagy, fõként német, olasz, angol és francia gyógyszertárban, gyógyszervegyészeti laboratóriumban és gyógyszergyárban tanulmányozta a nagyipari gyógyszergyártás módszereit. E tanulmányútja során figyelt fel az akkoriban kibontakozó hormonkutatásra és az új organo- és kemoterápiás gyógyszerekre.

Hazatérve, 1901-ben, atyai örökségbõl megvásárolta Budapesten az Üllõi út és a Márton utca sarkán a -- ma is meglévõ -- Sashoz címzett patikát. Ott gyógyszervegyészeti laboratóriumot rendezett be, s állati szervekbõl ún. organoterápiás gyógyszereket állított elõ. Ez nemzetközi viszonylatban is úttörõ tevékenység volt, mert akkoriban a külföldi gyárak még kizárólag növényi kivonatokból állították elõ készítményeiket. Richter elsõ organoterápiás készítményét, a vérnyomást növelõ mellékvesekéreg-hormon kivonatát, a Tonogen suprarenalét még ma is használják a gyógyászatban. Richter még abban az évben két másik belsõ elválasztású hormont tartalmazó szert is elõállított: a pajzsmirigy hatóanyagát tartalmazó Thyrecidát, és a petefészek hatóanyagát tartalmazó Ovarium nevû készítményt.

Richter készítményei iránt olyannyira megnõtt az érdeklõdés, hogy az igényeket az Üllõi úti Sas-patika gyógyszervegyészeti üzeme kielégíteni nem tudta. Ezért 1906-ban Kõbányán, a Cserkesz utcában egy év alatt felépítette az elsõ korszerû hazai gyógyszergyárat. Az agyalapi mirigy hátsó lebenyének -- a hipofízisnek -- a kivonatát tartalmazó, anyaméh-összehúzó hatású hormonális készítménye, a Glandutrin, már az új gyárban készült.

A Richter-gyárnak az elsõ világháború kitörésekor már 24 gyógyszerszabadalma volt, a második világháború elején pedig a gyár már öt világrészre kiterjedõ képviseleti hálózattal és 10 leányvállalattal rendelkezett. Ezekben az években a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár az egyik legjobban szervezett és elismert magyar külkereskedelmi vállalat volt. 1944 õszén azonban a gyár tevékenysége szinte teljesen megbénult. Alapítóját, Richter Gedeont 1944 decemberében kivégezték a nyilasok.

1945 után az újjáépült Richter gyár hatalmas vállalattá fejlõdött és Kõbányai Gyógyszerárugyár néven mûködött. Öt kontinens 80 országában exportál gyógyszereket, állatgyógyászati készítményeket, takarmány kiegészítõket, ipari enzimeket, növényvédõ szereket és bioaktív kozmetikumokat. A gyáralapító Richter Gedeon születésének 100. évfordulóján 1972-ben Richter-emlékérmet alapítottak, és a volt Üllõi úti Sas gyógyszertárat emléktáblával jelölték meg.


Vissza a tartalomjegyzékhez