SIGMOND ELEK
(1873-1939)


Sigmond Elek 1873. február 25-én született Kolozsváron. Tanulmányait a budapesti Mûegyetemen végezte, ahol 1895-ben vegyészmérnöki oklevelet kapott. 1898-ban Kolozsváron doktorátust szerzett. Elõször Nagybányán mûködött a Vegykémlõ Hivatalban, majd 1899-ben a magyaróvári Növénytermelési Állomáshoz szegõdött. Itt ismerkedett meg a talajkémia problémáival, melyekhez egész életében hû maradt. Kutatásairól számos publikációban számolt be, 1905-ben a mezõgazdasági kémia magántanára lett a budapesti tudományegyetemen. Állami ösztöndíjjal kétévi tanulmányútra küldték, hogy Franciaország, Anglia, Dánia és az Egyesült Államok mezõgazdasági tudományos intézeteit tanulmányozza. 1908-ban a budapesti Mûegyetemen az új Mezõgazdasági Kémiai Technológiai Tanszék elsõ professzorává nevezték ki.

Nemzetközi tekintélyét bizonyítja, hogy kezdeményezésére Budapesten tartották meg 1908-ban az elsõ Nemzetközi Agrogeológiai Konferenciát. A nemzetközi Talajtani Társaság Bizottságának 25 éven keresztül elnöke volt. Számos kitüntetés birtokosa, külföldi társaság és szervezet tiszteletbeli, valamint a Magyar Tudományos Akadémia tagja volt. Tudományos munkásságának kiemelkedõbb eredményei: új kémiai módszer a talajban elõforduló asszimilálható foszforsav meghatározására, vizsgálatok a talaj foszforsav-szükségletének megállapítására, továbbá a szikes talajok kialakulásának és megjavításának kérdései. Ez utóbbi képezi munkásságának legkiemelkedõbb, hazai mezõgazdaságunk számára is igen fontos részét.


Vissza a tartalomjegyzékhez