SZEBELLÉDY LÁSZLÓ
(1901-1944)


Szebellédy László Rétságon született 1901-ben. A budapesti egyetemen gyógyszerészi oklevelet szerzett, majd Winkler Lajos mellett dolgozott mint tanársegéd, illetve magántanár. Közben hosszabb idõt külföldön töltött tanulmányutakon neves analitikusok mellett, így Treadwellnél Zürichben és Böttgernél Lipcsében.

1939-ben a tudományegyetemen a volt Winkler-tanszék átszervezésébõl és megosztásából származó szervetlen és analitikai kémia intézet élére nevezték ki. 1944-ben, negyvenhárom éves korában ragadta el a halál, megakadályozta további alkotó tevékenységében.

Tudományos téren a katalitikus mikroanalitikai eljárások területén végzett munkatársaival számos vizsgálatot. Igen sok új katalitikus reakcióval gyarapította a kvalitatív mikroanalízist, a mennyiségi kiértékelésre pedig egészen új módszert talált ki. Az õ nevéhez fûzõdik a coulometriás titrimetriás analízis kifejlesztése (1938).


Vissza a tartalomjegyzékhez