WÁGNER DÁNIEL
(1800-1890)


Wágner Dániel Breznóbányán született, a pesti egyetemen szerzett gyógyszerészi oklevelet, majd Bécsben a magyarok közül elsõnek nyerte el a vegyészdoktori címet. Disszertációja témájául az akkor nemrég felfedezett elemi káliumra vonatkozó adatok összegyûjtését választotta. Ezt tovább is fejlesztette, s az errõl közölt monográfiája sok önálló kísérletét is tartalmazza.

Hazajõve elõbb Pozsonyban, majd Pesten volt gyógyszerész. Gyógyszertárának laboratóriumából fejlesztette ki az elsõ pesti vegyészeti gyárat. Ebbõl fejlõdött ki a késõbbi Hungária Vegyimûvek.

Tudományos munkássága is gyógyszerész voltával függ össze. Az arzénmérgezések kimutatására szolgáló egyik eljárást tökéletesített és mesterséges ásványvizek összeállításával is kísérletezett. Az 1848-as kormány legfõbb gyógyszerészeként megkísérelte a gyógyszerészképzést az orvosok képzési színvonalára emelni.


Vissza a tartalomjegyzékhez