Szemelvények, idézetek, kommentárok

Zoszimosz elveszettnek hitt írásáról

Avicenna: Az ásványok és fémek képzôdésérôl, valamint az alkímia lehetetlenségérôl

Roger Bacon: A legnagyobb titokról

Geoffrey Chaucer: A kanonok fegyverhordozójának meséje

Vanuccio Biringuccio: Részlet a "De la Pirotechnia" alkímiát tárgyaló fejezetébôl Georgius Agricola: Bermannus avagy beszélgetés az ásványok csodálatos világáról (részletek)
Georgius Agricola: Tizenkét könyv a bányászatról és kohászatról (részletek) Marsilius Ficinus "aurum potabile"-receptje

Theophrastus Bombastus von Hohenheim (Paracelsus): Részletek a "Hermetikus és alkímiai írások"-ból

Andreas Libavius: Alkímia (részletek)

Jan Baptist Van Helmont: A két ôselemrôl, a levegôrôl és a vízrôl

Johann Joachim Becher: Részletek a Physica Subterranea (Az ásványok fizikája) címû mûbôl

Szathmáry László: Aranycsináló recept magyar fordítása 1570-bôl

Melchior Miklós az aranycsinálásról, Szathmáry László magyarázatával

Szathmáry László: I. Lipót király kincskeresô golyója

Szathmáry László: Alkémisták a magyar királyi udvarban

Wallaszkay János a mercurius philosophurumról

Szathmáry László: Dr. Wallaszkay János fôorvos aranycsinálással foglalkozik 
Vissza az alkímiai sorozat kezdôlapjára
Vissza a kémiatörténeti sorozat kezdôlapjára
http://www.kfki.hu/chemonet/
http://www.ch.bme.hu/chemonet/