Megjegyzés a Döbereiner-szemelvényhez

A relatív atomtömegek közelítõleg pontos értékeit Berzelius határozta meg elõször. Döbereneir volt az elsõ, aki összefüggést állapított meg a relatív atomtömegek és a kémiai tulajdonságok között. Megfigyelte, hogy a hasonló kémiai tulajdonságú elemek hármas csoportjaiban, a triádokban, a második tag relatív atomtömege majdnem pontosan az elsõ és harmadik elem relatív atomtömegének átlaga. Ez az eredmény nagy érdeklõdést váltott ki, hiszen úgy tûnt, hogy számokkal leírható törvényt hoz kapcsolatba a kémiai viselkedéssel. Döbereiner követõi újabb elemcsoportokra terjesztették ki a triádokat. Idõvel azonban kiderült, hogy ezek a próbálkozások csupán "számtanpéldák" voltak.

Irodalom:
Henry Marshall Leicester and Herbert S. Klickstein, A Source Book in Chemistry 1400-1900 (Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1963


Vissza http://www.kfki.hu/chemonet/
http://www.ch.bme.hu/chemonet/