Adatok "Az 1995–97 években a Budapesti Mûszaki Egyetemen végzett vegyész-
és biológusmérnökök elhelyezkedése" címû kiadványból

A három évfolyamon végzett 217 hallgató közül 204 (94%) válaszolt a felmérés során feltett kérdésekre.
 

Az 1995–97 években végzett vegyész- és biológusmérnökök munkaerõ-piaci–jogi helyzete

  1995 1996 1997 Összesen
%
Munkaviszonyban foglalkoztatott 53 45 31 129 63,2
Doktorandusz 21 12 33 66 32,3
Nappali tagozatos hallgató 1 1 0,5
Munkanélküli 1 1 0,5
GYES-en van 1 1 2 1,0
Katona 5 5 2,5
Összesen 74 58 72 204 100

 

Munkaviszonyban foglalkoztatottak
A szakmában és a szakmán kívül elhelyezkedettek száma és aránya

  1995 1996 1997 Összesen
%
Nem szakmában 9 4 3 16 13
Szakmában 44 39 25 108 87
Összesen 53 43 28 124 100

 

A munkahelyek profilja


 
 

A jellemzõ munkakörök megoszlása a felmértek között


 

Az átlagfizetés évenkénti és nemenkénti mértéke

1997
Ft
1996
Ft
1995
Ft
Nõk 82,833 91,167 107,696
Férfiak 98,846 93.063 131,000
Átlag 89,548 91,925 120,061

A táblázat csak a munkaviszonyban foglalkoztatottak adatait tartalmazza. A havi jövedelmek 40 és 300 ezer Ft között mozogtak. (A doktoranduszok havi fizetése 34–38 ezer Ft volt.)

Arra a kérdésre, hogy "Elégedett-e munkakörülményeivel?", a többség (76–84%) igennel válaszolt.

A teljes dokumentum a http://web.inc.bme.hu/felmeres/ címen  érhetõ el.