Inzelt György

Kalandozások a kémia múltjában és jelenében


Részletek a szerzõ elõszavából:

Mindenki, aki velem jön kalandozni nagy, de reményeim szerint élvezetes útra vállalkozik. Történeteink évezredeket ölelnek át, és közben bejárjuk a világot is. Útitársaim megismerkedhetnek a kémia és a kapcsolódó tudományágak legújabb eredményeinek néhány jellemzõ és érdekes példájával, valamint azzal a hosszú folyamattal, ami napjaink tudományos ismereteihez és a jelen "csúcstechnikájához" vezetett. ... Meg kell említenünk a tudósokat, akiknek köszönettel tartozunk mindazért, amit alkottak, akik megalapozták mai életünket, amely minden tökéletlenségével együtt kétségtelenül jobb, mint korábban volt. A könyvben ezért sok szó esik e kutatókról, akik belsõ ösztönzésüktõl hajtva minden korban és minden körülmények között tették, amit kötelességüknek éreztek, a minket körülvevõ világról való tudásunk gyarapítását.

Mondanivalómat - sokszor költõket, írókat is segítségül híva - bárki megértheti, legfeljebb a számára nehezebb részeket (például a képleteket, amelyekbõl nincs sok, és nem bonyolultak) egyszerûen átugorja. Akik részletesen szeretnének megismerkedni a szövegben említett korszerû vizsgálati technikák elméletével és a kapcsolódó gyakorlati tudnivalókkal, az új anyagok elõállításának módjával és alkalmazásával, vagy csak még többet akarnak tudni egy-egy felfedezés történetérõl, azoknak a könyv végén ajánlok további olvasnivalót...

A megfelelõ helyeken utalok is arra, hová érdemes külföldön ellátogatni, ha valamelyik hõsünkrõl többet szeretnének megtudni. Semmilyen leírás sem pótolja ugyanis azt az élményt, amit például Volta laboratóriumának meglátogatása jelent a paviai egyetemen, vagy amikor Janus Pannonius és Báthori István portréját látjuk a paduai egyetem leghíresebb hallgatóinak arcképcsarnokában. Nagyon sok információ elérhetõ az Interneten is, ezért néhány ilyen forrásra is utalok.

Vegyész lévén természetes, hogy a könyv túlnyomórészt a kémiának az ókortól napjainkig ívelõ eredményeivel, szerepével foglalkozik. Mindazonáltal jó szívvel ajánlom mindenkinek, akit az emberiség kultúrtörténete érdekel, hiszen nem csak kémiáról lesz szó, valahogy úgy, ahogy az Ádám, a Tudós és Lucifer beszélgetésében megfogalmazódik:

"Mi a tudvágyat szakhoz nem kötõk,
Átpillantását vágyjuk az egésznek."
"De mindamellett a vegytan csupán
Az a közép, hol élete lakik."
Madách Imre: Az ember tragédiája

http://www.vincekiado.hu/titles/kemia.html#infotopKönyvlista