Schiller Róbert, Baranyai András

Statisztikus mechanika vegyészeknek


Magyar nyelven még soha nem írtak vegyészeknek szóló statisztikus mechanika tankönyvet. Az utóbbi három évtizedben lendületesen fejlõdõ és módszereiben más tudományterületekre is átterjedõ statisztikus fizikából egy érdekes és hasznos szeletet mutatnak be a szerzõk, a posztgraduális tanulmányokat folytató vagy gyakorló kémikus fizikus, mérnök olvasók számára. A kiválasztott anyag két szempontnak igyekszik megfelelni: egyrészt biztos, az utóbbi évek eredményeit is felhasználó hátteret, értelmezést próbál nyújtani a hagyományos termodinamikának; másrészt megalapozza az egyre fontosabb számítógépes modellezés statisztikus mechanikai elméletét. Tanulmányozása a vegyész és vegyészmérnök hallgatók egyetemi matematika és fizika alapkurzusain túlmenõ tájékozottságot nem igényel.

Akadémiai Kiadó
Könyvlista