Hargittai István Hargittai Magdolna

        Szimmetriák a felfedezésben


Részletek a Bevezetésbõl:

Ez a könyv bevallottan személyes jellegû... személyes ítéletünk meghatározó lehet annak eldöntésében, hogy valamit szimmetrikusnak tartunk-e, vagy sem. Ugyancsak személyes jellege van a szimmetria érzékelésének. Itt arra a benyomásra és érzésre gondolunk, amelyet különbözõ szimmetriák váltanak ki bennünk.

Könyvünk központi témája a szimmetria szerepe a tudományos felfedezésben és az ilyen felfedezések elismertetésében. Hat személyiséget választottunk ki arra, hogy jelképezzen hat területet. Johannes Keplert választottuk a modellekhez, R. Buckminster Fullert a molekulákhoz, Linus Paulingot a hélix szerkezetû biológiai rendszerekhez, Alexandr I. Kitajgorodszkijt a térkitöltés, az illeszkedések tárgyalásához, J. Desmond Bernalt a kvázikristályokhoz és Pierre Curie-t a disszimmetriához.

Könyvünk megértésének az el?feltétele csak a nyitottság és az érdeklõdés. A könyv fejezetei és alfejezetei csak lazán kapcsolódnak egymáshoz, ezért alkalmanként átugorhatunk bekezdéseket, alfejezeteket, sõt egész fejezeteket is. Felsõfokú tudományos képzettség elmélyítheti a könyv élvezetét, de szeretnénk azt hinni, hogy a könyv egészének mondanivalója bárkihez eljuthat, akiben elég érdeklõdés van a téma iránt.

A szimmetria iránti érdeklõdés arra ösztönöz, hogy állandóan felfedezéseket tegyünk a bennünket körülvevõ világban. Reméljük, hogy könyvünk          segíteni fogja olvasóinkat abban, hogy észrevegyenek olyan dolgokat, amelyek számukra eddig észrevétlenek maradtak, hogy összekapcsoljanak különálló megfigyeléseket, felismerjenek bizonyos szabályszerûségeket a külsõ megjelenésben, és keressék ezek okait a belsõ szerkezetekben.

         http://www.vincekiado.hu/titles/szimm.html


Könyvlista