Dr. Rózsahegyi Márta
egyetemi docens
Eötvös Loránd Tudományegyetem

A műanyag nem pótanyag
2. rész


 Polikondenzációval előállított műanyagok

   Az első valódi szintetikus műanyagot Leo Hendrik Baekeland, flamand vegyész fedezte fel 1905-ben. 1889-ben az Egyesült Államokba telepedett át, és kezdetben fotópapírok előállításával foglalkozott. Ezt követően az Adolf Baeyer által már évtizedekkel korábban megvalósított fenol és formaldehid között végbemenő kondenzációs reakciót tanulmányozta. Baeyer ragacsos  terméket kapott, ami használhatatlannak tűnt. Baekeland a megolvasztható gyantából megfelelő nyomás és hőmérséklet alkalmazásával kapta a nem olvasztható, de oldható terméket, amit. 1907-ben bakelitnek nevezett el saját magáról. Majd 1908-ban szabadalmaztatta azt.
   A reakció lényege: a fenol és a formaldehiddel  kondenzációval reagálva hosszú láncokat képez (bakelit A), amely hevítve megolvad (bakelit B), ezt formába sajtolva térhálós szerkezet alakul ki (bakelit C), ami már hőre nem lágyul.

Bakelit A

Bakelit C

   A bakelit lett az egyik legelterjedtebben használt műanyag. Kitűnő elektromos szigetelő hatása miatt a villamosiparban nagy mennyiségben használják a mai napig.
   A fenol és a formaldahid helyett más hasonló szerkezetű és tulajdonságú alapanyagokból kiindulva is megvalósítható a polikondenzáció, az így kapott anyagokat gyűjtő néven fenoplasztoknak nevezik.
   A formaldehid aminokkal is polikondenzációs reakcióba vihető, az így kapott anyagokat aminoplasztoknak  nevezik. Ezekből ragasztót, impregnálószert stb. készítenek.
   A már emlegetett W. H. Carothers nemcsak a neoprén márkanéven elterjedt műkaucsuk előállítását dolgozta ki, de a műszálgyártás egyik úttörője is volt. Az első műszálat, a nejlont 1932 és 1935 között fedezte fel. Találmányát a Du Pont cég 27 millió dollár ráfordítással fejlesztette ipari eljárássá. De az első nejlonharisnya megjelenését 1938-ban a feltaláló már nem érhette meg. Pedig ez szinte soha nem látott siker volt, órák alatt több tízezer párt adtak el.
   A két kiindulási vegyületből: a hexametilén-diaminból és az adipinsavból vízkilépéssel hosszú poliamidláncok keletkeznek, amelyekben a fehérjékre jellemző peptidkötések vannak:


KÖKÉL-válogatás