Angol nyelvlecke

A kémia eredete a régmúltba nyúlik vissza – nem csoda, hogy néhány kémiai kifejezés a mindennapi szóhasználatba is beépült. Nézzünk néhány példát! [A cikkben szereplõ kifejezéseket az érdekesség kedvéért akkor is meghagyjuk, ha tudomásunk szerint nincs magyar megfelelõjük – a szerk.]

A "right chemistry" vagy a "wrong chemistry" ["jó", illetve "rossz kémia"] két ember közötti kapcsolatot jellemezhet. A katalizátor szó J. J. Berzeliustól származik: olyan anyagot jelent, amely a kémiai reakciókat felgyorsítja, de önmaga változatlanul kerül ki a folyamatokból. Ezt a szót ma gyakran emberekre is használják; egy nagyobb átalakítás például sokszor a katalizátornak köszönhetõ (õ a cégnél a "catalyst for a change", "a változás katalizátora"). A "quantum leap" [kvantumugrás] rendszerint hirtelen bekövetkezõ, nagy változást jelent. A fizikában a kifejezés valóban hirtelen "ugrás"-ra utal, ez a változás azonban kicsi.

Vegyületek
A múlt században gyakran írtak fel altatóként kálium-bromidot [vagy ahogy a magyarban elterjedt: "brómot".] Az Oxford English Dictionary szerint a "bromide" olyan személy, akinek a gondolkodása vagy a társalgása közhelyes – akitõl könnyen elalszunk. Az angolban a bromid az unalom metaforája lett. Ugyancsak sokszor fordul elõ a "like a dose of salts" ["mint egy adag só"] kifejezés. Eredete a XVIII–XIX. századra nyúlik vissza, amikor epsomi sót (keserûsót, magnézium-szulfátot) alkalmaztak hashajtóként. A köznyelvben ma ez a szókapcsolat azt jelenti, hogy nem vesznek valamit nagyon komolyan, vagy megszabadulnak a szeméttõl. Egy másik vegyületcsalád tagjai, a fulminátok ütésre robbannak. A "fulminating" [robbanó] kifejezés a méregtõl majd' szétrepedõ ember jelzõje is lehet. [A Magyar értelmezõ kéziszótár szerint a fulmináns jelentése "nagy erejû, dörgedelmes"; használatos például a 'fulmináns cikk' fordulat.] A kifejezések közös eredete, a latin fulmen szó villámot jelent.

Elemek
Az elemek a kémia elsõ felfedezésre, vizsgálatra váró tárgyai voltak. Neveik vagy a neveikbõl alkotott melléknevek is beépültek a hétköznapi nyelvbe. A "mercury" [higany] például a római istenrõl kapta a nevét. A "mercurial" melléknevet a változékony emberre használják, aki úgy fut ki az ujjaink közül, mint a higany. A szó a XVIII. században a pénzzel elszelelõ tolvaj jelzõje is lehetett.* [A magyarban a mozgékony emberre mondják, hogy olyan, mint a higany.] A "leaden" [ólom-, nehézkes] személyiség éppen az elõbbi ellentéte. A jelzõ a nehézség ("leaden limbs", ólmos végtagok) és a szín ("leaden sky", szürke ég) érzékeltetésére is szolgálhat. [Néhány hasonló jelentésû magyar példa: ólomlábon jár az idõ, ólmos szempilla.] Angliában "lead balloon"-ként [ólom léggömbként] ereszkedhet le az, ami nem elég sikeres vagy nem éri el a kívánt hatást. Az igazi ólomlufi igen hatásos lenne... Erõs személyisége és a változásokkal szembeni ellenállása miatt Margaret Thatchert "The Iron Lady"-nek (Vasladynek) nevezték. A következõ két kifejezés mindkét nyelvben megegyezik: a betegségekkel szemben ellenálló ember vasszervezettel büszkélkedhet (iron constitution), s ha valakinek acélból vannak az idegei (nerves of steel), nehezen jön ki a sodrából.

A kén a szín vagy a szag érzékeltetésére is használható: a sárga, szennyezett ég neve "sulphurous sky"; a pokolra jutót "fire and brimstone" [tûz és (termés)kén] fenyegeti [az ördög jelenlétérõl kénköves – bûzös – szag árulkodik]. A nemesfémek nevei a színre vagy a minõségre utalhatnak; erre találunk példát a "golden opportunities" [nagyszerû lehetõségek] és a "silver-tongued" [aranyszájú, ékesszóló] kifejezésben. Az arany és a platina hitelkártya a legértékesebb, bár az Amerikai Kémiai Társaság tagjai akár a seaborgium-szintet is elérhetik.

Savak és bázisok
A csípõs megjegyzés angolul lúgos (maró) vagy sós (caustic comment, salty remark), a szellemesség, eszesség savas (acid wit). A tömény kénsav régi neve latinul oleum vitrioli. Ennek fordítása a vitriololaj és az "oil of vitriol" kifejezés. A vitriolos, bántó, gúnyos mondatokat sehol sem szeretik.

Bizonyára sok példával illusztrálhatnánk még, hogy a kémiai nyelv hogyan gyarapította a beszélt nyelvet. Ha nyitott szemmel járunk (és olvasunk), számos példát találhatunk az újságokban és a mindennapi életben. [Örömmel vennénk, ha a gyûjtést magyar szavakkal, szókapcsolatokkal is folytathatnánk.]* Hermész-Mercurius az istenek hírnöke, a kereskedelem és a tolvajlás védelmezõje a görög–római mitológiában.
 
Education in Chemistry
Chemlingo, 2000. március
Peter Childs sorozata
A szerzõ e-mail címe: Peter.Childs@ul.ie
honlapja: http://www.ul.ie/~childsp/

Vissza http://www.kfki.hu/chemonet/
http://www.ch.bme.hu/chemonet/