Magyar Kémiai Folyóirat
HUNGARIAN JOURNAL OF CHEMISTRY
Kémiai Közlemények
CHEMICAL COMMUNICATIONS

107. évfolyam, 1. szám, 2001. január 

Fôszerkesztô: Pungor Ernô

Szerkesztô: Hangos Istvánné

Szerkesztô: Csákvári Béla

Szerkesztõbizottság:

Bárány Sándor, Beck Mihály, Berecz Endre, Bernáth Gábor, Dékány Imre, Farsang György, Fogarasi Géza, Görög Sándor, Hollósi Miklós, Inczédy János, Inzelt György, Kálmán Alajos, Kiss Tamás, Kõrös Endre, Lakatos István, Lipták András, Medzihradszky Kálmán, Nagy Miklós, Nagypál István, Náray-Szabó Gábor, Papp Sándor, Sohár Pál, Szántay Csaba, Szepesi Gábor, Vértes Attila, Záray Gyula és Zrínyi Miklós

Bodor Miklós (USA), Csizmadia Imre (Kanada), Diósady Levente (Kanada), Fendler János (USA), Flórián Károly (Szlovák Köztársaság), Fodor Alpár (Románia), Hegedûs Lajos (USA), Horváth Csaba (USA), Kékedy László (Románia), Kennedy József (USA), Kováts Ervin (Svájc), Matherny Miklós (Szlovák Köztársaság), Oláh György (USA), Pásztor Tibor (Jugoszlávia), Pretsch Ernõ (Svájc), Rabó Gyula (USA) és Somorjai Gábor (USA)

Mûszaki újdonságok rovatvezetôje: Pólos László
 

TARTALOM CONTENTS
Weisz Márta, Polyák Klára és Hlavay József: Balatoni üledékminták elemanalitikai vizsgálata, II. 

Weisz Márta, Barkó György, Polyák Klára és Hlavay József: Balatoni üledékminták elemanalitikai vizsgálata, III

Vass István, Molnár Eszter és Borossay József: Szervesanyag-tartalom meghatározása felszíni vizekben

Vass István, Molnár Eszter és Borossay József: Szervesanyag-tartalom meghatározása felszíni vizekben

Zsigrai István, Slobodan Gadzuric és Ruzica Nikolic: Kadmium-halogenid komplexek képzõdésének termodinamikája acetamid–
–kalcium-nitrát-tetrahidrát olvadékelegyben

 

M. Weisz, K. Polyák, and J. Hlavay: Investigation of elements in sediments collected in the Lake Balaton, II.  

M. Weisz, Gy. Barkó, K. Polyák and J. Hlavay: Investigation of elements in sediment collected in the Lake Balaton, III.  

I. Vass, E. Molnár and J. Borossay: Determination of organic material in surface waters 

I. Ipolyi, Zs. Stefánka and P. Fodor: Development of a method for the determination of selenoamino acids and Se(IV)  by direct hydride generation 

I.J. Zsigray, S.B. Gadžuriæ and R.M. Nikoliæ: Thermodynamics of cadmium halide complex formation in acetamide–calcium nitrate tetrahydrate melt 
 


Vissza Back