Magyar Kémiai Folyóirat
HUNGARIAN JOURNAL OF CHEMISTRY
Kémiai Közlemények
CHEMICAL COMMUNICATIONS

107. évfolyam, 2. szám, 2001. február 

Fôszerkesztô: Pungor Ernô

Szerkesztô: Hangos Istvánné

Szerkesztô: Csákvári Béla

Szerkesztõbizottság:

Bárány Sándor, Beck Mihály, Berecz Endre, Bernáth Gábor, Dékány Imre, Farsang György, Fogarasi Géza, Görög Sándor, Hollósi Miklós, Inczédy János, Inzelt György, Kálmán Alajos, Kiss Tamás, Kõrös Endre, Lakatos István, Lipták András, Medzihradszky Kálmán, Nagy Miklós, Nagypál István, Náray-Szabó Gábor, Papp Sándor, Sohár Pál, Szántay Csaba, Szepesi Gábor, Vértes Attila, Záray Gyula és Zrínyi Miklós

Bodor Miklós (USA), Csizmadia Imre (Kanada), Diósady Levente (Kanada), Fendler János (USA), Flórián Károly (Szlovák Köztársaság), Fodor Alpár (Románia), Hegedûs Lajos (USA), Horváth Csaba (USA), Kékedy László (Románia), Kennedy József (USA), Kováts Ervin (Svájc), Matherny Miklós (Szlovák Köztársaság), Oláh György (USA), Pásztor Tibor (Jugoszlávia), Pretsch Ernõ (Svájc), Rabó Gyula (USA) és Somorjai Gábor (USA)

Mûszaki újdonságok rovatvezetôje: Pólos László
 

TARTALOM CONTENTS
Héberger Károly és Rajkó Róbert: Bevezetés a kemometriai különszámhoz 

Rajkó Róbert: Kalibráció a kémiai méréseknél

Pap Tamás és Szilágyi Attila: A parciális legkisebb négyzetek (PLS) módszerének alkalmazása szerves savak keverékeibõl álló minták összetételének becslésére infravörös spektrumaik alapján 

Kaffka Károly és Seregély Zsolt: PQS: egy új adatredukciós és minõsítõ módszer 

Balogh János, Csendes Tibor és Roumiana P. Stateva: A fázisstabilitás elemzése egy új célfüggvény és egy globális optimalizálási módszer fölhasználásával 

Lukovits István: Algoritmus izomerek képleteinek elõállítására 
 

K. Héberger and R. Rajkó: Introduction to the special issue for chemometrics 

R. Rajkó: Calibration of chemical measurements 

T.L. Pap and A Szilágyi: Determination of the composition of the mixtures of organic acids by Partial Least Squares (PLS) method using infrared spectra 
 

K.J. Kaffka and Zs. Seregély: PQS: The new data reduction and product qualification method 

J. Balogh, T. Csendes and R.P. Stateva: Phase stability analysis using a new objective function and a global optimization method 

I. Lukovits: An algorithm to generate formulas of isomers

 


Vissza Back