Magyar Kémiai Folyóirat
HUNGARIAN JOURNAL OF CHEMISTRY
Kémiai Közlemények
CHEMICAL COMMUNICATIONS

107. évfolyam, 4. szám, 2001. április 

Fôszerkesztô: Pungor Ernô

Szerkesztô: Hangos Istvánné

Szerkesztô: Csákvári Béla

Szerkesztõbizottság:

Bárány Sándor, Beck Mihály, Berecz Endre, Bernáth Gábor, Dékány Imre, Farsang György, Fogarasi Géza, Görög Sándor, Hollósi Miklós, Inczédy János, Inzelt György, Kálmán Alajos, Kiss Tamás, Kõrös Endre, Lakatos István, Lipták András, Medzihradszky Kálmán, Nagy Miklós, Nagypál István, Náray-Szabó Gábor, Papp Sándor, Sohár Pál, Szántay Csaba, Szepesi Gábor, Vértes Attila, Záray Gyula és Zrínyi Miklós

Bodor Miklós (USA), Csizmadia Imre (Kanada), Diósady Levente (Kanada), Fendler János (USA), Flórián Károly (Szlovák Köztársaság), Fodor Alpár (Románia), Hegedûs Lajos (USA), Horváth Csaba (USA), Kékedy László (Románia), Kennedy József (USA), Kováts Ervin (Svájc), Matherny Miklós (Szlovák Köztársaság), Oláh György (USA), Pásztor Tibor (Jugoszlávia), Pretsch Ernõ (Svájc), Rabó Gyula (USA) és Somorjai Gábor (USA)

Mûszaki újdonságok rovatvezetôje: Pólos László
 

TARTALOM CONTENTS
Zsakó János, Várhelyi Csaba és Gãnescu Ion: A tiocianáto-króm(III)-vegyes-komplexek szolvatálódása 

Polyák Klára és Hlavay József: Mérési bizonytalanság becslése aeroszolok elemi összetételének meghatározása során 

Shutova Tatjana, Kriska Tamás, Németh András és Gál Dezsõ: Mennyiségi spincsapdázás in vitro alkalmazásának kémiai modellezése  

Vanyúr Rozália, Héberger Károly, Jakus Judit és Kövesdi István: Fotoszenzibilizátorok fotodinamikus aktivitásának és felhalmozódásának elõrejelzése mennyiségi szerkezet-hatás összefüggések segítségével

Molnár Eszter, Vass István, Rozmán András és Borossay József: A Duna szerves szennyezettségi adatainak statisztikus feldolgozása  

Hírek

 

J. Zsakó, Cs. Várhelyi and I. Gãnescu: Solvation of thiocíanato-chromium(III) complexes

K. Polyák and J. Hlavay: Evaluation of measurement uncertainty of the determination of elemental content in aerosol samples 

T. Shutova, T. Kriska, A. Németh and D. Gál: Chemical modelling of quantitative spin trapping under in vitro conditions  

R. Vanyúr, K. Héberger, I. Kövesdi and J. Jakus: Prediction of photodynamic activity of photosensitizers using quantitative structure-activity relationship analysis 
 

E. Molnár, I. Vass, A Rozmán and J. Borossay: Data processing of the Danube’s organic pollutants by mathematical statistical methods 

News
 
 

 


Vissza Back