Magyar Kémiai Folyóirat
HUNGARIAN JOURNAL OF CHEMISTRY
Kémiai Közlemények
CHEMICAL COMMUNICATIONS

107. évfolyam, 6. szám, 2001. június 

Fôszerkesztô: Pungor Ernô

Szerkesztô: Hangos Istvánné

Szerkesztô: Csákvári Béla

Szerkesztõbizottság:

Bárány Sándor, Beck Mihály, Berecz Endre, Bernáth Gábor, Dékány Imre, Farsang György, Fogarasi Géza, Görög Sándor, Hollósi Miklós, Inczédy János, Inzelt György, Kálmán Alajos, Kiss Tamás, Kõrös Endre, Lakatos István, Lipták András, Medzihradszky Kálmán, Nagy Miklós, Nagypál István, Náray-Szabó Gábor, Papp Sándor, Sohár Pál, Szántay Csaba, Szepesi Gábor, Vértes Attila, Záray Gyula és Zrínyi Miklós

Bodor Miklós (USA), Csizmadia Imre (Kanada), Diósady Levente (Kanada), Fendler János (USA), Flórián Károly (Szlovák Köztársaság), Fodor Alpár (Románia), Hegedûs Lajos (USA), Horváth Csaba (USA), Kékedy László (Románia), Kennedy József (USA), Kováts Ervin (Svájc), Matherny Miklós (Szlovák Köztársaság), Oláh György (USA), Pásztor Tibor (Jugoszlávia), Pretsch Ernõ (Svájc), Rabó Gyula (USA) és Somorjai Gábor (USA)

Mûszaki újdonságok rovatvezetôje: Pólos László
 

TARTALOM CONTENTS
Mátyus Edit, Fodor Tamásné és Jákli Antal: A folyadékkristály-kutatás új irányvonala: banán alakú folyadékkristályok (Összefoglaló közlemény)   

Drucker Tamás és Bóta Attila: Liposzómák kisszögû röntgenszórásának szimulációja gömbszimmetrikus modellel 

Szabadka Ödön, Varga Erzsébet és Nagy Lívia: A fém-gyanta-kelátok képzõdési állandóinak meghatározására szolgáló módszerek áttekintése 

Domonkos László és Liszi János: Gyenge elektrolitok termodiffúziója: Normál karbonsavak Soret-koefficiensének meghatározása vizes oldatban, II.  

Mika László, Sümegi László, László-Hedvig Zsuzsa és Tüdõs Ferenc: A hidrogén-peroxid-bomlás kinetikai vizsgálata szek-butanolban, és szek-butanolban 1,3-butadién jelenlétében 

Hírek 

Kémiai Közlemények
Kémiai tárgyú Ph.D.-tézisek
Mohammedné Ziegler Ildikó: Kalix[4]arén-származékok szelektív komplexképzésének spektroszkópiai viszgálata 
 

Péter Mária: Aminocsoportot tartalmazó vegyületek királis megkülönböztetése

Sztáray Bálint: Fémorganikus vegyületek ionizált állapotai és bomlása

Balázs László: Likoricidin-analogonok szintézise
 

E. Mátyus, T. Fodor and A. Jákli: New aspects of liquid crystal research area: banana shaped liquid crystal molecules (Review) 

T. Drucker and A. Bóta: Simulation of the small angle scattering of liposomes as spherically symmetric particles 
 

Ö. Szabadka, E. Varga and L. Nagy: An overview of methods for determination of complex formation constants of metal-resin chelates

L. Domonkos and J. Liszi: Thermal diffusion of weak electrolytes: determination of the Soret coefficients of normal carboxylic acids in aqueous solutions 

L. Mika, L. Sümegi, Zs. László-Hedvig and F. Tüdõs: Kinetic investigation of hydrogen peroxide decomposition in sec.butanol and in sec.butanol in the presence of 1,3-butadiene

News

Chemical Communications
Ph.D.-theses in the Hungarian Universities
I. Mohammed-Ziegler: Investigation of the selective complex forming properties of some calix[4]arene derivatives 

M. Péter: Chiral discrimination of compounds possessing amino group 

B. Sztáray: Ionized states and the dissociation of organometallic compounds

L. Balázs: Synthesis of analogues of lycoricidine
 


Vissza Back