Magyar Kémiai Folyóirat
HUNGARIAN JOURNAL OF CHEMISTRY
Kémiai Közlemények
CHEMICAL COMMUNICATIONS

107. évfolyam, 9. szám, 2001. szeptember

Fôszerkesztô: Pungor Ernô

Szerkesztô: Hangos Istvánné

Szerkesztô: Csákvári Béla

Szerkesztõbizottság:

Bárány Sándor, Beck Mihály, Berecz Endre, Bernáth Gábor, Dékány Imre, Farsang György, Fogarasi Géza, Görög Sándor, Hollósi Miklós, Inczédy János, Inzelt György, Kálmán Alajos, Kiss Tamás, Kõrös Endre, Lakatos István, Lipták András, Medzihradszky Kálmán, Nagy Miklós, Nagypál István, Náray-Szabó Gábor, Papp Sándor, Sohár Pál, Szántay Csaba, Szepesi Gábor, Vértes Attila, Záray Gyula és Zrínyi Miklós

Bodor Miklós (USA), Csizmadia Imre (Kanada), Diósady Levente (Kanada), Fendler János (USA), Flórián Károly (Szlovák Köztársaság), Fodor Alpár (Románia), Hegedûs Lajos (USA), Horváth Csaba (USA), Kékedy László (Románia), Kennedy József (USA), Kováts Ervin (Svájc), Matherny Miklós (Szlovák Köztársaság), Oláh György (USA), Pásztor Tibor (Jugoszlávia), Pretsch Ernõ (Svájc), Rabó Gyula (USA) és Somorjai Gábor (USA)

Mûszaki újdonságok rovatvezetôje: Pólos László
 

TARTALOM CONTENTS
Bernáth Gábor: Telített heterociklusok. Egy sokszor göröngyös út néhány állomása (Összefoglaló közlemény)  

Fejes István és Billes Ferenc: Kalkogenid üvegek szerkezetvizsgálata 

Kámán Judit, Forró Enikõ és Fülöp Ferenc: Aliciklussal kondenzált b-laktámok enzimes rezolválása 

Barátné Jankovics Hajnalka, Nagy László, Fulvio Longo, Tiziana Fiore és Lorenzo Pellerito: Penicillinszármazékok és dimetil-ón(IV)2+ vizesoldatbeli kölcsönhatásának potenciometriás vizsgálata  

Kémiai Közlemények
Ph.D.-tézisek
Nagy Emese: Szteránvázas vegyületek funkcionalizálása átmenetifém-komplexek által katalizált homogénkatalitikus reakciókban 

Kaizer József: Néhány réztartalmú funkcionális dioxigenáz-enzimmodellrendszer vizsgálata 

Könyvismertetés 

Hírek 

G. Bernáth: Saturated heterocycles (Review) 
 

I. Fejes and F. Billes: Investigation of the structure of chalcogenide glasses 

J. Kámán, E. Forró, and F. Fülöp: Enzymatic resolution of alicyclic b-laktams 

H. Barát-Jankovics, L. Nagy, F. Longo, T. Fiore and L. Pellerito: Potentiometric study of interaction between dimethyltin(IV)2+ cation and penicillin derivatives in aqueous solution 

Chemical Communications
Ph.D.-theses
E. Nagy: Functionalization of the steroidal skeleton using transition metal complexes as homogen catalysts 
 

J. Kaizer: Studies of some copper-containing functional dioxygenase enzyme models

Book reviews 

News


Vissza Back