Magyar Kémiai Folyóirat
HUNGARIAN JOURNAL OF CHEMISTRY
Kémiai Közlemények
CHEMICAL COMMUNICATIONS

107. évfolyam, 10. szám, 2001. október

Fôszerkesztô: Pungor Ernô

Szerkesztô: Hangos Istvánné

Szerkesztô: Csákvári Béla

Szerkesztõbizottság:

Bárány Sándor, Beck Mihály, Berecz Endre, Bernáth Gábor, Dékány Imre, Farsang György, Fogarasi Géza, Görög Sándor, Hollósi Miklós, Inczédy János, Inzelt György, Kálmán Alajos, Kiss Tamás, Kõrös Endre, Lakatos István, Lipták András, Medzihradszky Kálmán, Nagy Miklós, Nagypál István, Náray-Szabó Gábor, Papp Sándor, Sohár Pál, Szántay Csaba, Szepesi Gábor, Vértes Attila, Záray Gyula és Zrínyi Miklós

Bodor Miklós (USA), Csizmadia Imre (Kanada), Diósady Levente (Kanada), Fendler János (USA), Flórián Károly (Szlovák Köztársaság), Fodor Alpár (Románia), Hegedûs Lajos (USA), Horváth Csaba (USA), Kékedy László (Románia), Kennedy József (USA), Kováts Ervin (Svájc), Matherny Miklós (Szlovák Köztársaság), Oláh György (USA), Pásztor Tibor (Jugoszlávia), Pretsch Ernõ (Svájc), Rabó Gyula (USA) és Somorjai Gábor (USA)

Mûszaki újdonságok rovatvezetôje: Pólos László
 

Hevesy György emlékszám
TARTALOM CONTENTS
Bevezetés a Hevesy György emlékszámhoz

Vértes Attila: Hevesy György 

Varga Kálmán: Radioizotópos nyomjelzéses módszerek alkalmazása az elektrokémiai vizsgálatokban 

Erdélyi Gábor és Beke Dezsõ: Az öndiffúzió nyomásfüggése B2 típusú intermetallikus vegyületekben

Balogh Kadosa: Földtani kormeghatározás és izotóp-geokémia

Ember Péter Pál, Révay Zsolt, Belgya Tamás és Molnár Gábor: Inaktív nyomjelzés prompt-gamma aktivációs analízissel 

Környei József és Földes Iván: Radiogyógyszer-kémia és nukleáris medicina – Hevesy György szellemi örökségének tükrében 

Nemzetközi és nemzeti Hevesy-díjak
 

Introduction to the George Hevesy memorial issue

A. Vértes: George Hevesy 

K. Varga: Application of radiotracer methods in electrochemical studies

G. Erdélyi and D.L. Beke: Pressure dependence of the self-diffusion in B2 intermetallic phases

K. Balogh: Geological age determination and isotope geochemistry

P.P. Ember, Zs. Révay, T. Belgya and G. Molnár: Inactive tracing with prompt gamma activation analysis 
 

J. Környei and I. Földes: Radiopharmaceutical chemistry and nuclear medicine – as a reflection of George Hevesy’s spiritual heritage 

International and national Hevesy awards
 


Vissza Back