Magyar Kémiai Folyóirat
HUNGARIAN JOURNAL OF CHEMISTRY
Kémiai Közlemények
CHEMICAL COMMUNICATIONS

107. évfolyam, 11. szám, 2001. november

Fôszerkesztô: Pungor Ernô

Szerkesztô: Hangos Istvánné

Szerkesztô: Csákvári Béla

Szerkesztõbizottság:

Bárány Sándor, Beck Mihály, Berecz Endre, Bernáth Gábor, Dékány Imre, Farsang György, Fogarasi Géza, Görög Sándor, Hollósi Miklós, Inczédy János, Inzelt György, Kálmán Alajos, Kiss Tamás, Kõrös Endre, Lakatos István, Lipták András, Medzihradszky Kálmán, Nagy Miklós, Nagypál István, Náray-Szabó Gábor, Papp Sándor, Sohár Pál, Szántay Csaba, Szepesi Gábor, Vértes Attila, Záray Gyula és Zrínyi Miklós

Bodor Miklós (USA), Csizmadia Imre (Kanada), Diósady Levente (Kanada), Fendler János (USA), Flórián Károly (Szlovák Köztársaság), Fodor Alpár (Románia), Hegedûs Lajos (USA), Horváth Csaba (USA), Kékedy László (Románia), Kennedy József (USA), Kováts Ervin (Svájc), Matherny Miklós (Szlovák Köztársaság), Oláh György (USA), Pásztor Tibor (Jugoszlávia), Pretsch Ernõ (Svájc), Rabó Gyula (USA) és Somorjai Gábor (USA)

Mûszaki újdonságok rovatvezetôje: Pólos László
 


TARTALOM CONTENTS
Berger Ferenc és Dékány Imre: A többréteges adszorpció leírása biner elegyekben. Termodinamikai potenciálfüggvények számítása a rácsmodellel

Farkas András és Dékány Imre: Szerves szennyezõk interlamelláris adszorpciója organofilizált montmorillonit-adszorbensen 

Gilányi Tibor, Mészáros Róbert és Varga Imre: Kationos-anionos kettõs tenzidsók adszorpciója levegõ/víz határfelületen

Gilányi Tibor, Varga Imre, Mészáros Róbert, Filipcsei Genovéva és Zrínyi Miklós: Ionos tenzidek kölcsönhatása polimer mikrogélrészecskékkel 

Dékány György, Csóka Ildikó és Erõs István: Liposzómák és neutrális polimerek kölcsönhatásának vizsgálata; a stabilizálás hatása a hatóanyag-leadásra 

Könyvismertetés 

Hírek. 

Emlékezés Zsakó János professzorra

F. Berger and I. Dékány: Description of multilayer adsorption in binary mixtures. Calculation of thermodynamic potential functions using the lattice model 

I. Farkas and I. Dékány: Interlamellar adsorption of organic pollutants on organophilized montmorillonite
 

T. Gilányi, R. Mészáros and I. Varga: Adsorption of catanionic surfactants at air/solution interface 
 

T. Gilányi, I. Varga, R. Mészáros, G. Filipcsei and M. Zrínyi: Interaction between polymer microgels and ionic surfactants 

Gy. Dékány, I. Csóka and I. Erõs: Interaction between liposomes and neutral polymers; effect of stabilizing on drug release 

Book reviews 

News. 

Remembering of prof. J. Zsakó


Vissza Back