Magyar Kémiai Folyóirat
HUNGARIAN JOURNAL OF CHEMISTRY
Kémiai Közlemények
CHEMICAL COMMUNICATIONS

107. évfolyam, 12. szám, 2001. december

Fôszerkesztô: Pungor Ernô

Szerkesztô: Hangos Istvánné

Szerkesztô: Csákvári Béla

Szerkesztõbizottság:

Bárány Sándor, Beck Mihály, Berecz Endre, Bernáth Gábor, Dékány Imre, Farsang György, Fogarasi Géza, Görög Sándor, Hollósi Miklós, Inczédy János, Inzelt György, Kálmán Alajos, Kiss Tamás, Kõrös Endre, Lakatos István, Lipták András, Medzihradszky Kálmán, Nagy Miklós, Nagypál István, Náray-Szabó Gábor, Papp Sándor, Sohár Pál, Szántay Csaba, Szepesi Gábor, Vértes Attila, Záray Gyula és Zrínyi Miklós

Bodor Miklós (USA), Csizmadia Imre (Kanada), Diósady Levente (Kanada), Fendler János (USA), Flórián Károly (Szlovák Köztársaság), Fodor Alpár (Románia), Hegedûs Lajos (USA), Horváth Csaba (USA), Kékedy László (Románia), Kennedy József (USA), Kováts Ervin (Svájc), Matherny Miklós (Szlovák Köztársaság), Oláh György (USA), Pásztor Tibor (Jugoszlávia), Pretsch Ernõ (Svájc), Rabó Gyula (USA) és Somorjai Gábor (USA)

Mûszaki újdonságok rovatvezetôje: Pólos László
 


TARTALOM CONTENTS
Simon Helén, Kassai Csaba, Madarász Zoltán, Fogassy Elemér és Kozma Dávid: Enantiomerkeverékek királis ágens nélkül történõ enantiomerdúsításának vizsgálata 
 

Szabó Kálmán és Földesi Edina: Elektrokémiai vizsgálatok kis hõmérsékleteken, XIX.  

Varga Margit és Kõrös Endre: Halogenidionok hatása az aromás bromátoszcillátorokra 

Keglevich György, Fekete Melinda, Chuluunbaatar Tungalag, Dobó András, Böcskei Zsolt és Tõke László: Egyszerû módszer gyûrûs vinilfoszfin-oxidok kettõskötésének redukciójára borán-dimetil-szulfid-reagens felhasználásával 

Keglevich György, Fekete Melinda, Chuluunbaatar Tungalag, Dobó András, Harmat Veronika és Tõke László: Egy új reakció: gyûrûs foszfin-oxidok átalakítása foszfin-boránná egylépéses reakcióban 

Forintos Henrietta, Keglevich György, Keserû György Miklós, Szöllõsy Áron, Ludányi Krisztina és Tõke László: 1-(2,4,6-tri-izopropilfenil-)3-metil-2,5-dihidro-1H-foszfol-1-oxid szelektív átalakításai gyûrûbõvítési reakciókban 

Hírek 

2001. évi név- és tárgymutató 
 

H. Simon, Cs. Kassai, Z. Madarász, E. Fogassy and D. Kozma: Investigation of the physico-chemical background of the enantiometric enrichment with achiral dicarboxylic acids 

K. Szabó and E. Földesi: Electrochemical studies at low temperatures, XIX.  

M. Varga and E. Kõrös: Effect of halide ions on aromatic bromate oscillators 

Gy. Keglevich, M. Fekete, T. Chuluunbaatar, A. Dobó, Zs. Böcskei and L. Tõke: Convenient method for the reduction of the double-bond of cyclic vinylphosphine oxides using borane 

Gy. Keglevich, M. Fekete, T. Chuluunbaatar, A. Dobó, V. Harmat and L. Tõke: One-pot transformation of cyclic phosphine oxides to phosphine-boranes by dimethyl sulfide-borane 

H. Forintos, Gy. Keglevich, Gy. M. Keserû, Á. Szöllõsy, K. Ludányi and L. Tõke: Selective transformations during the ring enlargement of a 1-(2,4,6-triisopropyl- phenyl) -3-metil-2,5-dihydro-1H-phosphole 1-oxide 

News 

Author and subject index, 2001.
 


Vissza Back