Magyar Kémiai Folyóirat
HUNGARIAN JOURNAL OF CHEMISTRY
Kémiai Közlemények
CHEMICAL COMMUNICATIONS

108. évfolyam, 1. szám, 2002. január 

Fôszerkesztô: Pungor Ernô

Szerkesztô: Hangos Istvánné

Szerkesztô: Csákvári Béla

Szerkesztõbizottság:

Bárány Sándor, Beck Mihály, Berecz Endre, Bernáth Gábor, Dékány Imre, Farsang György, Fogarasi Géza, Görög Sándor, Hollósi Miklós, Inczédy János, Inzelt György, Kálmán Alajos, Kiss Tamás, Kõrös Endre, Lakatos István, Lipták András, Medzihradszky Kálmán, Nagy Miklós, Nagypál István, Náray-Szabó Gábor, Papp Sándor, Sohár Pál, Szántay Csaba, Szepesi Gábor, Vértes Attila, Záray Gyula és Zrínyi Miklós

Bodor Miklós (USA), Csizmadia Imre (Kanada), Diósady Levente (Kanada), Fendler János (USA), Flórián Károly (Szlovák Köztársaság), Fodor Alpár (Románia), Hegedûs Lajos (USA), Horváth Csaba (USA), Kékedy László (Románia), Kennedy József (USA), Kováts Ervin (Svájc), Matherny Miklós (Szlovák Köztársaság), Oláh György (USA), Pásztor Tibor (Jugoszlávia), Pretsch Ernõ (Svájc), Rabó Gyula (USA) és Somorjai Gábor (USA)

Mûszaki újdonságok rovatvezetôje: Pólos László
 

TARTALOM CONTENTS
Lakatos István, Bedõ Zsuzsanna és Lakatosné Szabó Julianna: Etoxilált nonil-fenol homológok hatása a gáz-víz és kõolaj-víz rendszerek határfelületi tulajdonságaira 

Pap Tamás és Pápai Zsuzsa: Jelfeldolgozás a kromatográfiában, I. Új matematikai függvény alkalmazása kromatográfiás csúcsok alakjának leírására 

Kémiai Közlemények

Akadémiai székfoglaló elõadás
Kálmán Alajos: Kristály architektúra: szupermolekuláris szervezõdések szépségei

Kémiai tárgyú Ph.D.-tézisek a hazai egyetemeken
Csonka István: Elemorganikus vegyületek elektron- és térszerkezeti problémái
 

Frank Éva: Ösztránvázas D-szekoszteroidok gyûrûzárási reakciói

Zsolnai Attila: DNS tipizálás: DNS-markerek detektálásának fejlesztése haszonállatok esetében

Hírek 

I. Lakatos, Zs. Bedõ and J. Lakatos-Szabó:  Effect of ethoxylated nonyl-phenol homologues on interfacial properties of gas-water and oil-water systems. (Review) 

T.L. Pap and Zs. Pápai: Signal processing in chromatography, I. Application of a new mathematical function for describing chromatographic peaks 

Chemical Communications

Inauguration lecture
A. Kálmán: Christal architecture: The beauties of supermolecular organizations 25

List of recent Ph.D.-theses in chemistry in Hungarian universities
I. Csonka: Geometry and electronic structure of elemental organic compounds

É. Frank: Cyclization reactions of D-secosteroids in the estrone serie

A. Zsolnai: DNA typing: detection development of DNA markers from farm animals

News
 


Vissza Back