Magyar Kémiai Folyóirat
HUNGARIAN JOURNAL OF CHEMISTRY
Kémiai Közlemények
CHEMICAL COMMUNICATIONS

108. évfolyam, 2. szám, 2002. február 

Fôszerkesztô: Pungor Ernô

Szerkesztô: Hangos Istvánné

Szerkesztô: Csákvári Béla

Szerkesztõbizottság:

Bárány Sándor, Beck Mihály, Berecz Endre, Bernáth Gábor, Dékány Imre, Farsang György, Fogarasi Géza, Görög Sándor, Hollósi Miklós, Inczédy János, Inzelt György, Kálmán Alajos, Kiss Tamás, Kõrös Endre, Lakatos István, Lipták András, Medzihradszky Kálmán, Nagy Miklós, Nagypál István, Náray-Szabó Gábor, Papp Sándor, Sohár Pál, Szántay Csaba, Szepesi Gábor, Vértes Attila, Záray Gyula és Zrínyi Miklós

Bodor Miklós (USA), Csizmadia Imre (Kanada), Diósady Levente (Kanada), Fendler János (USA), Flórián Károly (Szlovák Köztársaság), Fodor Alpár (Románia), Hegedûs Lajos (USA), Horváth Csaba (USA), Kékedy László (Románia), Kennedy József (USA), Kováts Ervin (Svájc), Matherny Miklós (Szlovák Köztársaság), Oláh György (USA), Pásztor Tibor (Jugoszlávia), Pretsch Ernõ (Svájc), Rabó Gyula (USA) és Somorjai Gábor (USA)

Mûszaki újdonságok rovatvezetôje: Pólos László
 

TARTALOM CONTENTS
Borszéki János és Záray Gyula: Bevezetõ 

Kurt Laqua: Gegus Ernõ 80. születésnapjára 

Inczédy János: Szilárd anyagminták kémiai homogenitásának vizsgálata 

Borszéki János, Halmos Pál és Gegus Ernõ: Mintaelõkészítési és mintabeviteli módszerek atomspektrometriai vizsgálatokhoz 

Polyák Klára, Hartyáni Zsuzsa, Ratskó Piroska és Hlavay József: Kémiailag kezelt talajok szorpciós tulajdonságainak vizsgálata 

Dombi András: VUV sugárforrás fényteljesítményének meghatározása aktinometriával 

Magyar Balázs, Hervé Cousin és Kathrin Hametner: Természetes arany analízise atomemissziós spektrometria, atomabszorpciós spektrometria és ICP-tömegspektrometria alkalmazásával 

Flórián Károly és Dreßler Brunhilde: Szilárdmintás atomabszorpciós módszerek validálási problémái 

Koller László és Matherny Miklós: Könnyen ionizálható elemek hatása a Marinkoviæ-sugárforrás tulajdonságaira 

Szakács Ottó, Bencs László, Kántor Tibor, Varga Imre és Bozsai Gábor: Bizmut-tellurit egykristályok adalékelemeinek spektrokémiai meghatározása 

Kovács Piroska és Posta József: Metalloproteidek elválasztásának modellezése és optimálása kapilláris elektromos fókuszálás (CIEF)-módszerrel 

Bánhidi Olivér, Paksy László és Lengyel Attila: Szekvenciális ICP-spektrométer mérési pontosságának növelése a jelértékelés módjának megváltoztatásával 

Mihucz Viktor Gábor, Varga Anita, Tatár Enikõ és Záray Gyula: Uborkanövények nikkeltoleranciájának vizsgálata totálreflexiós röntgenfluoreszcens spektrometriával 

Hírek 

J. Borszéki and Gy. Záray: Introduction

K. Laqua: On the occasion of the 80th birthday of Ernõ Gegus 
J. Inczédy: Investigation of the chemical inhomogeneity of solid substances 

J. Borszéki, P. Halmos and E. Gegus: Sample preparation and sample introduction methods for atomic spectrometry 
 

K. Polyák, Zs. Hartyáni, P. Ratskó and J. Hlavay: Investigation on the sorption properties of chemically treated soils

A. Dombi: Measuring the intensity of VUV light source by chemical actinometry 

B. Magyar, H. Cousin and K. Hametner: Analysis of native gold be the combined use of atomic emission spectrometry (AES), atomic absorption spectrometry (AAS) and mass spectrometry equipped with an inductively coupled plasma (ICP-MS) 
K. Flórián and B. Dreßler: Validation problems of solid sampling AAS methods 

L. Koller and M. Matherny: Influence of easily ionized elements on the performance of arc source by Marinkoviæ 

O. Szakács, L. Bencs, T. Kántor, I. Varga and G. Bozsai: Spectrochemical determination of dopants in bismuth tellurite single crystals 

P. Kovács and J. Posta: Modelling optimization of separation of metalloproteins by capillary isoelectric focusing (CIEF) 

O. Bánhidi, L. Paksy and A. Lengyel: Improving the measurement precision of a sequential ICP spectrometer by choosing proper evaluation methods 

V.G. Mihucz, A. Varga, E. Tatár and Gy. Záray: Investigation of nickel tolerance of cucumber plants by total reflection X-ray fluorescence spectrometry 

News 


Vissza Back