Magyar Kémiai Folyóirat
HUNGARIAN JOURNAL OF CHEMISTRY
Kémiai Közlemények
CHEMICAL COMMUNICATIONS

108. évfolyam, 3. szám, 2002. március 

Fôszerkesztô: Pungor Ernô

Szerkesztô: Hangos Istvánné

Szerkesztô: Csákvári Béla

Szerkesztõbizottság:

Bárány Sándor, Beck Mihály, Berecz Endre, Bernáth Gábor, Dékány Imre, Farsang György, Fogarasi Géza, Görög Sándor, Hollósi Miklós, Inczédy János, Inzelt György, Kálmán Alajos, Kiss Tamás, Kõrös Endre, Lakatos István, Lipták András, Medzihradszky Kálmán, Nagy Miklós, Nagypál István, Náray-Szabó Gábor, Papp Sándor, Sohár Pál, Szántay Csaba, Szepesi Gábor, Vértes Attila, Záray Gyula és Zrínyi Miklós

Bodor Miklós (USA), Csizmadia Imre (Kanada), Diósady Levente (Kanada), Fendler János (USA), Flórián Károly (Szlovák Köztársaság), Fodor Alpár (Románia), Hegedûs Lajos (USA), Horváth Csaba (USA), Kékedy László (Románia), Kennedy József (USA), Kováts Ervin (Svájc), Matherny Miklós (Szlovák Köztársaság), Oláh György (USA), Pásztor Tibor (Jugoszlávia), Pretsch Ernõ (Svájc), Rabó Gyula (USA) és Somorjai Gábor (USA)

Mûszaki újdonságok rovatvezetôje: Pólos László
 

TARTALOM CONTENTS
Csetneki Ildikó, Filipcsei Genovéva és Zrínyi Miklós: Polimergélek duzzadásának mechanizmusa, termodinamikája és kinetikája, I. 

Vodnár János, Nicu Dulãmitã, Maria Stanca, Mircea Fodoreanu, Stelian Pop, Lõrinczi István és Békássy Sándor: A kumol-hidroperoxid katalitikus bontása Sn2+-K10-jelzésû montmorillonit alapú katalizátoron 

Varga Kálmán, Németh Zoltán, Somlai János, Varga István, Szánthó Rita, Tilky Péter és Schunk János: Gõzfejlesztõ dekontaminálás hatékonyságának áramlástechnikai vizsgálata, I.  

Varga Kálmán, Németh Zoltán, Varga István, Szánthó Rita, Borszéki János, Halmos Pál, Tilky Péter és Schunk János: Gõzfejlesztõ dekontaminálás hatékonyságának áramlástechnikai vizsgálata, II. 

Kovács Krisztián és Riedel Miklós: A kálium-permanganát/oxálsav reakció köztitermékeinek tanulmányozása stopped-flow módszerrel

Németh József, Dékány Imre, Süvegh Károly, Vértes Attila, Marek Tamás és Klencsár Zoltán: SnO2-montmorillonit-nanokompozitok szintézise és szerkezeti paraméterei 

Könyvismertetés 

I. Csetneki, G. Filipcsei and M. Zrínyi: Mechanism, thermodynamics and kinetics of polymer gels, I. 
 

J. Vodnár, S. Békássy, N. Dulãmitã, M. Stanca, M. Fodoreanu, S. Pop and I. Lõrinczi: De-composition of cumene hydroperoxide on a Sn2+-K10 type catalyst 
 

K. Varga, Z. Németh, J. Somlai, I. Varga, R. Szánthó, P. Tilky and J. Schunk: Hydrody-namic study of the effectiveness of a decon-tamination technology utilized for steam gen-erator, I.  

K. Varga, Z. Németh, I. Varga, R. Szánthó, J. Borszéki, P. Halmos, P. Tilky and J. Schunk: Hydrodynamic study of the effectiveness of a decontamination technology utilized for steam generator, II.  

K. Kovács and M. Riedel: Investigation of the intermediates in the permanganate/oxalic acid reaction by stopped-flow technique 

J. Németh, I. Dékány, K. Süvegh, A. Vértes, T. Marek and Z. Klencsár: Synthesis and struc-tural parameters of SnO2-montmorillonite nanocomposites
 

Book review


Vissza Back