Magyar Kémiai Folyóirat
HUNGARIAN JOURNAL OF CHEMISTRY
Kémiai Közlemények
CHEMICAL COMMUNICATIONS

108. évfolyam, 4. szám, 2002. április 

Fôszerkesztô: Pungor Ernô

Szerkesztô: Hangos Istvánné

Szerkesztô: Csákvári Béla

Szerkesztõbizottság:

Bárány Sándor, Beck Mihály, Berecz Endre, Bernáth Gábor, Dékány Imre, Farsang György, Fogarasi Géza, Görög Sándor, Hollósi Miklós, Inczédy János, Inzelt György, Kálmán Alajos, Kiss Tamás, Kõrös Endre, Lakatos István, Lipták András, Medzihradszky Kálmán, Nagy Miklós, Nagypál István, Náray-Szabó Gábor, Papp Sándor, Sohár Pál, Szántay Csaba, Szepesi Gábor, Vértes Attila, Záray Gyula és Zrínyi Miklós

Bodor Miklós (USA), Csizmadia Imre (Kanada), Diósady Levente (Kanada), Fendler János (USA), Flórián Károly (Szlovák Köztársaság), Fodor Alpár (Románia), Hegedûs Lajos (USA), Horváth Csaba (USA), Kékedy László (Románia), Kennedy József (USA), Kováts Ervin (Svájc), Matherny Miklós (Szlovák Köztársaság), Oláh György (USA), Pásztor Tibor (Jugoszlávia), Pretsch Ernõ (Svájc), Rabó Gyula (USA) és Somorjai Gábor (USA)

Mûszaki újdonságok rovatvezetôje: Pólos László
 

TARTALOM CONTENTS
Farsang György: In memoriam Kõrös Endre 

Borbás Réka, Kiss Éva és Nagy Miklós: Háromfázisú megoszlással készített fehérjegélek mechanikai tulajdonságai 

Nicu Dulamita, Vodnár János, Maria Stanca, Sabin Balaj, Lõrinczi István és Békássy Sándor: A kumol-hidroperoxid katalitikus bontása Fe3+-K10-jelzésû, montmorillonit alapú katalizátoron

Péter Mária, Péter Antal és Fülöp Ferenc: Új királis derivatizáló reagens szintézise és alkalmazása aminocsoportot tartalmazó vegyületek enantiomerjeinek folyadékkromatográfiás elválasztására

Csóka Balázs, Kovács Barna és Nagy Géza: Bioszenzorok katalitikus rétegének vizsgálata pásztázó elektrokémiai mikroszkópiás méréstechnikával
 

Szabó Kálmán és Földesi Edina: Elektrokémiai vizsgálatok kis hõmérsékleteken, XX.  
 

Gy. Farsang: In memoriam Endre Kõrös

R. Borbás, É. Kiss and M. Nagy: On the elastic behaviour of protein gels prepared by interfacial partitioning 

N. Dulamita, J. Vodnár, S. Békássy, M. Stanca, S. Balaj, and I. Lõrinczi: Decomposition of cumene hidroperoxide on a Fe3+-K10 type catalyst 
 

M. Péter, A. Péter and F. Fülöp: Synthesis and application of a new chiral derivatizing agent to the liquid chromatographic enantio-separa-tion of amino compounds 
 

B. Csóka, B. Kovács and G. Nagy: Investigation of the concentration distribution of the reaction layer of working biocatalytic sensors by Scanning Electrochemical Microscopy 

K. Szabó and E. Földesi: Electrochemical studies at low temperatures, XX
 


Vissza Back