Magyar Kémiai Folyóirat
HUNGARIAN JOURNAL OF CHEMISTRY
Kémiai Közlemények
CHEMICAL COMMUNICATIONS

108. évfolyam, 5. szám, 2002. május 

Fôszerkesztô: Pungor Ernô

Szerkesztô: Hangos Istvánné

Szerkesztô: Csákvári Béla

Szerkesztõbizottság:

Bárány Sándor, Beck Mihály, Berecz Endre, Bernáth Gábor, Dékány Imre, Farsang György, Fogarasi Géza, Görög Sándor, Hollósi Miklós, Inczédy János, Inzelt György, Kálmán Alajos, Kiss Tamás, Kõrös Endre, Lakatos István, Lipták András, Medzihradszky Kálmán, Nagy Miklós, Nagypál István, Náray-Szabó Gábor, Papp Sándor, Sohár Pál, Szántay Csaba, Szepesi Gábor, Vértes Attila, Záray Gyula és Zrínyi Miklós

Bodor Miklós (USA), Csizmadia Imre (Kanada), Diósady Levente (Kanada), Fendler János (USA), Flórián Károly (Szlovák Köztársaság), Fodor Alpár (Románia), Hegedûs Lajos (USA), Horváth Csaba (USA), Kékedy László (Románia), Kennedy József (USA), Kováts Ervin (Svájc), Matherny Miklós (Szlovák Köztársaság), Oláh György (USA), Pásztor Tibor (Jugoszlávia), Pretsch Ernõ (Svájc), Rabó Gyula (USA) és Somorjai Gábor (USA)

Mûszaki újdonságok rovatvezetôje: Pólos László
 

TARTALOM CONTENTS
Varga Imre, Gilányi Tibor, Mészáros Róbert, Filipcsei Genovéva és Zrínyi Miklós: A keresztkötés-sûrûség hatása a poli(N-izopropil-akrilamid) mikrogélrészecskék szerkezetére 

Pernyeszi Tímea, Szabó Tamás és Dékány Imre: Vizes közegben szolubilizált és emulgeált szerves molekulák fotooxidációs lebontása TiO2 alkalmazásával 

Bárány Sándor, Báder Imre és Pakhar Tatyana: Polielektrolitok és ionos tenzidek kölcsönhatásának vizsgálata 

Szabó Kálmán és Földesi Edina: Elektrokémiai vizsgálatok kis hõmérsékleteken, XXI. 

Braun Tibor, Eji Osawa, Detre Csaba és Tóth Imre: Néhány analitikai szempont a perm-triász-kori (P/Tr) határrétegminták fulleréntartalmának meghatározásához (Rövid közlemény) 

Kémiai Közlemények
Kémiai tárgyú Ph.D.-tézisek a hazai egyetemeken

Mátyus Edit: Új típusú, banán alakú folyadékkristály-molekulák mezomorfiája
 

Demeter Ádám: NMR-spektroszkópiai vizsgálatok biszindol, dipeptid és tetrapeptid típusú gyógyszerszármazékok körében 

Porcs-Makkay Márta: Oxindol-1-karboxamid-származékok új szintézise
 

I. Varga, T. Gilányi, R. Mészáros, G. Filipcsei and M. Zrínyi: The crosslink density dependence of internal structure of poly(IV-isopropyl-acrylamide) microgels

T. Pernyeszi, T. Szabó and I. Dékány: Photo-oxidative degradation of organic molecules solubilized and emulsified in aqueous medium containing TiO2

S. Bárány, I. Báder and T. Pakhar: Study of electrolyte ionic surfactant interactions 
 

K. Szabó and E. Földesi: Electrochemical studies at low temperatures, XXI. 

T. Braun, E. Osawa, Cs. Detre and I. Tóth: On some analytical aspects of the determination of fullerenes in samples from the P/Tr boundary layers 

Chemical Communications
List of recent Ph.D.-theses in chemistry in Hungarian universities
E. Mátyus: Mesophase behaviour of new banana-shaped liquid crystals

Á. Demeter: NMR spectroscopic studies in the field of bisindole, dipeptide and tetrapeptide type drug derivatives 
 

M. Porcs-Makkay: New synthesis of oxindole-1- caboxamides
 


Vissza Back