Magyar Kémiai Folyóirat
HUNGARIAN JOURNAL OF CHEMISTRY
Kémiai Közlemények
CHEMICAL COMMUNICATIONS

108. évfolyam, 6. szám, 2002. június

Fôszerkesztô: Pungor Ernô

Szerkesztô: Hangos Istvánné

Szerkesztô: Csákvári Béla

Szerkesztõbizottság:

Bárány Sándor, Beck Mihály, Berecz Endre, Bernáth Gábor, Dékány Imre, Farsang György, Fogarasi Géza, Görög Sándor, Hollósi Miklós, Inczédy János, Inzelt György, Kálmán Alajos, Kiss Tamás, Kõrös Endre, Lakatos István, Lipták András, Medzihradszky Kálmán, Nagy Miklós, Nagypál István, Náray-Szabó Gábor, Papp Sándor, Sohár Pál, Szántay Csaba, Szepesi Gábor, Vértes Attila, Záray Gyula és Zrínyi Miklós

Bodor Miklós (USA), Csizmadia Imre (Kanada), Diósady Levente (Kanada), Fendler János (USA), Flórián Károly (Szlovák Köztársaság), Fodor Alpár (Románia), Hegedûs Lajos (USA), Horváth Csaba (USA), Kékedy László (Románia), Kennedy József (USA), Kováts Ervin (Svájc), Matherny Miklós (Szlovák Köztársaság), Oláh György (USA), Pásztor Tibor (Jugoszlávia), Pretsch Ernõ (Svájc), Rabó Gyula (USA) és Somorjai Gábor (USA)

Mûszaki újdonságok rovatvezetôje: Pólos László
 

TARTALOM CONTENTS
Bakos István és Szabó Sándor: Az ón elektrokémiai adszorpciója palládiumfelületen

Szabó Andrea: A dimetil-glioxim szerkezeti és rezgési tulajdonságainak kvantumkémiai vizsgálata

Kiss Éva, Bertóti Imre és Vargha-Butler Éva: Módosított politejsav- és poli(tejsav/glikolsav)-filmek felületvizsgálata
 

Kónya Krisztina, Antus Sándor és Varga Zsuzsa: Egyszerû szintézisút az antioxidáns tulajdonságú 8.0.4-típusú neolignánok elõállítására

Kémiai Közlemények
Akadémiai székfoglaló elõadás

Sohár Pál: Szerkezetvadászat a molekularengetegben

I. Bakos and S. Szabó: Underpotential deposition of tin on palladium surfaces 

A. Szabó: Structural and vibrational analysis of dimethylglyoxime 

É. Kiss, I. Bertóti and É. Vargha-Butler: Surface characterization of modified poly(lactic acid) and poly(lactic/glycolic acid) films by wettability and XPS technique 
K. Kónya, S. Antus and Zs. Varga: A facile synthetic route to 8.0.4-type neolignans of antioxidant properties
 

Chemical Communications
Inauguration lecture

P. Sohár: Hunting for structures by spectroscopy in the jungle molecules

 


Vissza Back