Magyar Kémiai Folyóirat
HUNGARIAN JOURNAL OF CHEMISTRY
Kémiai Közlemények
CHEMICAL COMMUNICATIONS

108. évfolyam, 7. szám, 2002. július

Fôszerkesztô: Pungor Ernô

Szerkesztô: Hangos Istvánné

Szerkesztô: Csákvári Béla

Szerkesztõbizottság:

Bárány Sándor, Beck Mihály, Berecz Endre, Bernáth Gábor, Dékány Imre, Farsang György, Fogarasi Géza, Görög Sándor, Hollósi Miklós, Inczédy János, Inzelt György, Kálmán Alajos, Kiss Tamás, Kõrös Endre, Lakatos István, Lipták András, Medzihradszky Kálmán, Nagy Miklós, Nagypál István, Náray-Szabó Gábor, Papp Sándor, Sohár Pál, Szántay Csaba, Szepesi Gábor, Vértes Attila, Záray Gyula és Zrínyi Miklós

Bodor Miklós (USA), Csizmadia Imre (Kanada), Diósady Levente (Kanada), Fendler János (USA), Flórián Károly (Szlovák Köztársaság), Fodor Alpár (Románia), Hegedûs Lajos (USA), Horváth Csaba (USA), Kékedy László (Románia), Kennedy József (USA), Kováts Ervin (Svájc), Matherny Miklós (Szlovák Köztársaság), Oláh György (USA), Pásztor Tibor (Jugoszlávia), Pretsch Ernõ (Svájc), Rabó Gyula (USA) és Somorjai Gábor (USA)

Mûszaki újdonságok rovatvezetôje: Pólos László
 

TARTALOM CONTENTS
Moldvai István: Polonovski-reakció az eburnánvázas vegyületek körében. (Összefoglaló közlemény) 

Rausch Henrik és Braun Tibor: C60 neutronbesugárzása során atommag-visszalödõdéssel képzõdött endohedrális radiofullerének szublimációs tulajdonságainak vizsgálata 

Gáncs Lajos, Németh Zoltáné és Kolics Artúr: Foszfátionok megkötõdésének vizsgálata alumíniumfelületen in situ radioizotópos nyomjelzéssel 

Faigl Ferenc, Fogassy Katalin, Thurner Angelika, Tõke László, Szántó Zoltán, és Lopata Antal: Az 1-(metoxi-fenil)pirrolok és az 1-(fluor-fenil)pirrolok regioszelektív lítiálása 

Faigl Ferenc, Fogassy Katalin, Szûcs Erzsébet, Kovács Krisztina, Tõke Lázsló, Keserû György Miklós, Harmat Veronika és Böcskei Zsolt: Az 1-[(trifluor-metil)fenil]pirrolok regioszelektív metallálási reakciói 

Dajka Katalin: Akrilátok impulzusradiolízise ciklohexános oldatban 

Miklovicz Tünde, Mikecz Pál, Horváth Géza, Trón Lajos és Márián Teréz: 11C-kolin elõállítása szilárdfázisú extrakciós technika alkalmazásával 

Gáncs Lajos, Buják Renáta, Reichstetter László és Németh Zoltán: Kromátionok szorpciós viselkedésének vizsgáata gamma-alumínium-oxidon direkt, in situ radioizotópos nyomjelzéses módszerrel
 

I. Moldvai: The Polonovski reaction in the field of Vinca alcaloids. (Review)

H. Rausch and T. Braun: Sublimation behaviour of C60 and of the endohedral radiofullerenes formed by nuclear recoil implosion via neutron irradiation 

L. Gáncs, Z. Németh and A: Kolics: Investigation of phosphate accumulation of aluminium by an in situ radio-tracer method 

F. Faigl, K. Fogassy, Z. Szántó, A. Lopata, A. Thurner and L. Tõke: Regioselective lithiation of 1-(metoxyphenyl)pirroles and 1-(fluorophenyl)pyrroles 

K. Fogassy, E. Szûcs, K. Kovács, Gy. M. Keserû, V. Harmat, Zs. Böcskei and L. Tõke: Regioselective metalation reactions of 1-[(trifluoromethyl) phenyl]pyrroles 
 

K. Dajka: Pulse radiolysis study of acrylates in cyclohexcane solution 

T. Miklovicz, P. Mikech, G. Horváth, L. Trón and T. Márián: Synthesis of 11C-choline using the solid phase extraction technique 

L. Gáncs, R. Buják, L. Reishstetter and Z. Németh: Investigation of the sorption behaviour of chromate ions on gamma- alumina with direct, in situ radiotracer method
 

 


Vissza Back