Magyar Kémiai Folyóirat
HUNGARIAN JOURNAL OF CHEMISTRY
Kémiai Közlemények
CHEMICAL COMMUNICATIONS

108. évfolyam, 8. szám, 2002. augusztus

Fôszerkesztô: Pungor Ernô

Szerkesztô: Hangos Istvánné

Szerkesztô: Csákvári Béla

Szerkesztõbizottság:

Bárány Sándor, Beck Mihály, Berecz Endre, Bernáth Gábor, Dékány Imre, Farsang György, Fogarasi Géza, Görög Sándor, Hollósi Miklós, Inczédy János, Inzelt György, Kálmán Alajos, Kiss Tamás, Kõrös Endre, Lakatos István, Lipták András, Medzihradszky Kálmán, Nagy Miklós, Nagypál István, Náray-Szabó Gábor, Papp Sándor, Sohár Pál, Szántay Csaba, Szepesi Gábor, Vértes Attila, Záray Gyula és Zrínyi Miklós

Bodor Miklós (USA), Csizmadia Imre (Kanada), Diósady Levente (Kanada), Fendler János (USA), Flórián Károly (Szlovák Köztársaság), Fodor Alpár (Románia), Hegedûs Lajos (USA), Horváth Csaba (USA), Kékedy László (Románia), Kennedy József (USA), Kováts Ervin (Svájc), Matherny Miklós (Szlovák Köztársaság), Oláh György (USA), Pásztor Tibor (Jugoszlávia), Pretsch Ernõ (Svájc), Rabó Gyula (USA) és Somorjai Gábor (USA)

Mûszaki újdonságok rovatvezetôje: Pólos László
 

TARTALOM CONTENTS
Burján Zsuzsanna, Nagy Béláné, Gálné Sólymos Kamilla, Szabó Csaba, Bódizs Dénes és Molnár Zsuzsa: Radon potenciális forrásásványainak kutatása geokémiai és mûszeres analitikai módszerekkel 

Halmos Pál, Borszéki János és Halmos Erzsébet: Acél- és öntöttvasminták ICP-spektrometriás elemzése. Oldási eljárás nióbium és cirkónium meghatározásához

Demény Orsolya, Méray László és Révay Zsolt: Kis beütésszámú gamma-spektrumok kiértékelése a teljes valószín?ségi módszer segítségével 

Bóbics Lilla és Sziráki Laura: A hidratált irídium-oxid elektrokróm átalakulásának elektrokémiai vizsgálata

Papp Lajos és Szánthó Zsuzsa: Mobilizálható kalciumtartalmú agyagásvánnyal történõ pakolás és a kalcium mozgékonyságának színkép-analitikai módszerrel való vizsgálata 

Mûszaki újdonságok
Fehér Balázs, Heltai György és Józsa Tibor: CCD-detektor és adatfeldolgozó rendszer fejlesztése a nitrogén stabilis izotópjainak optikai emissziós spektrometriás meghatározásához 

Könyvismertetés 

Hírek 

Zs. Burján, J. Nagy-Balogh, K. Gál-Sólymos, D. Bódizs, D. Molnár and Cs. Szabó: Study of potential source minerals of radon by geochemical and analytical methods 
 

P. Halmos, J. Borszéki and E. Halmos: Steel and cast iron analysis by ICP emission spectrometry. Dissolution method for the determination of niobium and zirconium 

O. Demény, L. Méray and Zs. Révay: Evaluation of low count gamma-ray spectra using the total probability method 
 

L. Bóbics and L. Sziráki: Study of electrochromism in hydrous iridium oxide films 

L. Papp and Zs. Szántó: Clay patches containing removable calcium and the study of calcium mobility by spectral analysis 
 

Technical novelties
B. Fehér, Gy. Heltai and T. Józsa: Deve-lop-ment of a CCD-detection system and eva-lu-a-tion software for optical emission spectro-met-ric determination of stable nitrogen isotopes 

Book review 

News


Vissza Back