Magyar Kémiai Folyóirat
HUNGARIAN JOURNAL OF CHEMISTRY
Kémiai Közlemények
CHEMICAL COMMUNICATIONS

108. évfolyam, 9. szám, 2002. szeptember

Fôszerkesztô: Pungor Ernô

Szerkesztô: Hangos Istvánné

Szerkesztô: Csákvári Béla

Szerkesztõbizottság:

Bárány Sándor, Beck Mihály, Berecz Endre, Bernáth Gábor, Dékány Imre, Farsang György, Fogarasi Géza, Görög Sándor, Hollósi Miklós, Inczédy János, Inzelt György, Kálmán Alajos, Kiss Tamás, Kõrös Endre, Lakatos István, Lipták András, Medzihradszky Kálmán, Nagy Miklós, Nagypál István, Náray-Szabó Gábor, Papp Sándor, Sohár Pál, Szántay Csaba, Szepesi Gábor, Vértes Attila, Záray Gyula és Zrínyi Miklós

Bodor Miklós (USA), Csizmadia Imre (Kanada), Diósady Levente (Kanada), Fendler János (USA), Flórián Károly (Szlovák Köztársaság), Fodor Alpár (Románia), Hegedûs Lajos (USA), Horváth Csaba (USA), Kékedy László (Románia), Kennedy József (USA), Kováts Ervin (Svájc), Matherny Miklós (Szlovák Köztársaság), Oláh György (USA), Pásztor Tibor (Jugoszlávia), Pretsch Ernõ (Svájc), Rabó Gyula (USA) és Somorjai Gábor (USA)

Mûszaki újdonságok rovatvezetôje: Pólos László
 

TARTALOM CONTENTS
Varga Andrea, Szakmány György, Raucsik Béla, Hartyáni Zsuzsanna, Szilágyi Virág és Horváth Tímea: Mállási indexek összehasonlítása: a kémiai mállás hatása törmelékes k?zetek ásványos összetételére 

Szabó Kálmán és Földesi Edina: Elektrokémiai vizsgálatok kis hõmérsékleteken, XXII.  

Szilágyi Virág, Hartyáni Zsuzsanna, Horváth Tímea, Raucsik Béla és Hlavay József: Balatoni befolyók üledékeinek vizsgálata röntgenanalitikai módszerekkel 

Földváry Csilla Magdolna, Takács Erzsébet, Wojnárovits László, Hargittai Péter, Borsa Judit és Sajó István: A g-sugárzás és a lúgos kezelés kombinációjának hatása pamutcellulózra 

Berka Márta, Demeter Andrea, Borbély János és Bányai István: A lebegõanyag méreteloszlása és szerepe a nehézfémionok transzportjában a 2000. évi tiszai szennyezés során 

Baradács Eszter, Hunyadi  Ilona, Csige István és Dezsõ Zoltán: Vízminták 226Ra- és 222Rn-tartalmának meghatározására szolgáló maratottnyom-detektoros eljárás kalibrálása 

 

A. Varga, B. Raucsik, Gy. Szakmány, Zs. Hartyáni, V. Szilágyi and T. Horváth: Comparison of weathering indices: the effects of chemical weathering on the mineralogical composition of siliciclastic rock 

K. Szabó and E. Földesi: Electrochemical studies at low temperatures, XXII. 

V. Szilágyi, Zs. Hartyáni, B. Raucsik, and J. Hlavay: Investigation on the elements of sediments by X-ray methods 

Cs.M. Földváry, E. Takács, L. Wojnárovits, P. Hargittai, J. Borsa and I. Sajó: Influence of high-energy irradiation and sodium hydroxide treatment on cotton-cellulose 

M. Berka, A. Demeter, J. Borbély and I. Bányai: The size of the suspended particulate material and its role in the transport of the heavy metal pollution of the river Tisza in 2000 

E. Baradács, I. Hunyadi, I. Csige and Z. Dezsõ: Calibration of the etched track radon detector method for the determination of 226Ra and 222Rn content of water samples
 


Vissza Back