Magyar Kémiai Folyóirat
HUNGARIAN JOURNAL OF CHEMISTRY
Kémiai Közlemények
CHEMICAL COMMUNICATIONS

108. évfolyam, 10. szám, 2002. október

Fôszerkesztô: Pungor Ernô

Szerkesztô: Hangos Istvánné

Szerkesztô: Csákvári Béla

Szerkesztõbizottság:

Bárány Sándor, Beck Mihály, Berecz Endre, Bernáth Gábor, Dékány Imre, Farsang György, Fogarasi Géza, Görög Sándor, Hollósi Miklós, Inczédy János, Inzelt György, Kálmán Alajos, Kiss Tamás, Kõrös Endre, Lakatos István, Lipták András, Medzihradszky Kálmán, Nagy Miklós, Nagypál István, Náray-Szabó Gábor, Papp Sándor, Sohár Pál, Szántay Csaba, Szepesi Gábor, Vértes Attila, Záray Gyula és Zrínyi Miklós

Bodor Miklós (USA), Csizmadia Imre (Kanada), Diósady Levente (Kanada), Fendler János (USA), Flórián Károly (Szlovák Köztársaság), Fodor Alpár (Románia), Hegedûs Lajos (USA), Horváth Csaba (USA), Kékedy László (Románia), Kennedy József (USA), Kováts Ervin (Svájc), Matherny Miklós (Szlovák Köztársaság), Oláh György (USA), Pásztor Tibor (Jugoszlávia), Pretsch Ernõ (Svájc), Rabó Gyula (USA) és Somorjai Gábor (USA)

Mûszaki újdonságok rovatvezetôje: Pólos László
 

TARTALOM CONTENTS
Beér János Miklós: Áramlástan és kémia az égés-technológiában. (Összefoglaló közlemény) 

Tombácz Etelka: A humuszanyagok határfelületi és kolloid tulajdonságai 

Varga Kálmán, Németh Zoltán, Szabó Andrea, Oravetz Dezsõ, Tilky Péter és Schunk János: Gõzfejlesztõ hõátadó csövek állapotának tematikus vizsgálata, I.  

Homonnay Zoltán, Kuzmann Ernõ, Stichleutner Sándor, Kristófné Makó Éva, Varga Kálmán, Németh Zoltán, Szabó Andrea, Tilky Péter, Schunk János és Patek Gábor: Gõzfejlesztõ hõátadó csövek állapotának tematikus vizsgálata, II.  

Szintay Gergely és Horváth Attila:  Cink(II)- és réz(II)-oktaetil- és tetrafenil-porfirinek fotofizikai sajátságainak összehasonlítása és nitrogénbázisokkal képzett komplexeinek jellemzése 

Könyvismertetés 
 

 

J.M. Beér: Fluid mechanics and chemistry in combustion technology. (Review) 

E. Tombácz: Interfacial and colloidal properties of humic substances

K. Varga, Z. Németh, A. Szabó, D. Oravetz, P. Tilky and J. Schunk: Comprehensive investiga-tion of the corrosion state of the heat ex-changer tubes of steam generators, I. 

Z. Homonnay, E. Kuzmann, S. Stichleutner, K.É. Makó, K. Varga, Z. Németh, A. Szabó, P. Tilky, J. Schunk and G. Patek: Comprehensive investigation of the corrosion state of the heat exchanger tubes of steam generators, II.  
 

G. Szintay and A. Horváth: Comparison of the photophysics of copper(II)- and zinc(II)-octaethyl and tetraphenyl porphyrins and char-acterisation of five-coordinate complex forma-tion with nitrogen bases 

Book review
 
 


Vissza Back